Aktualności
Badania
15 Lutego
Źródło: www.pk.edu.pl
Opublikowano: 2019-02-15

Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej powstanie na Politechnice Krakowskiej

Unikatowe w skali Europy Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej powstanie na Politechnice Krakowskiej. Inwestycja będzie kosztować prawie 25 mln zł, a prowadzone w niej badania mają przyczynić się do poprawy jakości powietrza zarówno w regionie, jak i w całym kraju. 

Laboratorium Wydziału Inżynierii Lądowej, planowane na terenie kampusu PK w Czyżynach, będzie jedynym takim w Polsce centrum badawczym aerodynamiki środowiskowej. Prowadzone w nim będą badania modelowe i symulacje komputerowe dotyczące dynamicznego oddziaływania na smog i przewietrzanie miast oraz eksperymentalne badania wpływów środowiskowych i klimatycznych na elementy rozwiązań inżynierskich. Wśród najważniejszych realizowanych tematów badawczych, oprócz tych związanych z oddziaływaniem wiatru w miastach, transportem zanieczyszczeń i sposobami dynamicznego wpływania na redukcję smogu, będą także problemy inżynierii wiatrowej, energetyki wiatrowej, wpływów środowiskowych na budowle i ludzi, aerodynamiki i dynamiki budynków, w tym badania obiektów budowlanych i konstrukcyjnych, narażonych na oddziaływanie wiatru i obciążenia śniegiem.

Wyniki prac prowadzonych w LAŚ dostarczą planistom i projektantom oraz szeroko rozumianemu rynkowi budowlanemu bogatej wiedzy, przydatnej do projektowania nowych osiedli lub modernizacji istniejących czy wznoszenia nowych budynków (zwłaszcza wysokich). Posłużą także jednostkom samorządów (miast, gmin, powiatów, województw) do tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego i  formułowania innych uwarunkowań formalno-przestrzennych dla rozwoju obszarów zurbanizowanych, w tym tworzenia zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie wyników prowadzonych w laboratorium badań można będzie  m.in. ocenić efektywność proponowanych rozwiązań, już na wczesnym etapie procesu decyzyjnego w wymiarze programowym, planistycznym i projektowym.

W budynku Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej zaprojektowano dwa tunele aerodynamiczne o obiegu mieszanym, każdy wyposażony w dwie przestrzenie pomiarowe i zróżnicowany system wentylatorów oraz elementów infrastruktury technicznej, kształtujących parametry napływającego powietrza. Każda z przestrzeni pomiarowych w tunelach będzie mieć wysokość dochodzącą do 4 m, natomiast planowane wymiary w rzucie tuneli wynoszą odpowiednio 10 × 24 m długości dla większego oraz 8 × 21 m dla mniejszego tunelu. To zapewni naukowcom znaczącą poprawę warunków i możliwości badawczych w porównaniu do tych, którymi dysponuje teraz Laboratorium Inżynierii Wiatrowej WIL PK z obecnym tunelem wiatrowym.

Duże nadzieje z powstaniem Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej na PK wiążą władze regionu:

– Jesteśmy liderem w walce ze smogiem. Pierwsze efekty wspólnych wysiłków Zarządu Województwa Małopolskiego i gmin już widać. W tej chwili wymienianych lub modernizowanych jest ponad 21 tys. starych kotłów. Szacuje się, że dzięki temu emisja gazów cieplarnianych spadnie o 221 tys. ton rocznie. Inwestycja Politechniki Krakowskiej to kolejne narzędzie w walce o czyste powietrze w regionie powiedział Łukasz Smółka, wicemarszałek Małopolski.

Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej ma powstać do 2021 roku. Całkowita wartość projektu to ponad 24,6 ml zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 wyniesie ponad 17,7 mln zł.

(ms)

Źródło: PK

 

Dyskusja (0 komentarzy)