Aktualności
Badania
28 Stycznia
Fot. Jan Zych
Opublikowano: 2019-01-28

Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego na PK

Na Politechnice Krakowskiej otwarto 22 stycznia Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego. To jedna z niewielu pracowni dydaktycznych w Polsce, w której studenci oraz pracownicy firm kolejowych mogą w bezpiecznych warunkach uczyć się kierowania ruchem kolejowym, także w sytuacjach nadzwyczajnych. Inicjatywa została w ubiegłym roku wyróżniona przez Urząd Transportu Kolejowego. 

Pracownia laboratoryjna z symulatorem ruchu kolejowego i urządzeń sterowania ruchem kolejowym powstała w Instytucie Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu na Wydziale Inżynierii Lądowej PK. Wyposażona jest w dwanaście stanowisk komputerowych będących odzwierciedleniem stanowisk pracy współpracujących ze sobą dyżurnych ruchu. Założenia i funkcjonalność systemu symulacji zbliżone są do symulatorów używanych w procesie szkolenia i doskonalenia zawodowego dyżurnych ruchu.

Autorem koncepcji Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego jest dr inż. Jan Gertz – pracownik Katedry Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego na PK. Twórcą oprogramowania wykorzystywanego w LIRK jest absolwent Politechniki Krakowskiej mgr inż. Paweł Okrzesik (koncepcja opiera się na oprogramowaniu ISDR, specjalnie zmodyfikowanym na potrzeby projektu PK).

Podczas zajęć w laboratorium ruch kolejowy symulowany jest według zadanego rozkładu jazdy, a osoby wykonujące ćwiczenia kierują ruchem pociągów zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzą dokumentację oraz obsługują symulowane urządzenia srk, a także inne systemy. Stacje i posterunki ruchu połączone są w zamkniętą pętlę, a ich układ i wyposażenie zostały zaprojektowane przy założeniu możliwie dużego zróżnicowania pod względem technicznym i ruchowym. Ponadto w symulatorze odwzorowano przekaźnikowe oraz komputerowe urządzenia stacyjne i różne typy blokad liniowych, a także urządzeń przejazdowych. Pomiędzy stanowiskami funkcjonuje telefoniczna łączność ruchowa. Instruktor poza nadzorem nad symulacją może ingerować w jej przebieg, generując usterki urządzeń sterowania ruchem kolejowym i inne sytuacje nietypowe, a dodatkowo odgrywać rolę maszynistów, dyspozytorów, służb utrzymania itp.

Z symulatora ruchu kolejowego korzystają już studenci specjalności transport kolejowy oraz drogi kolejowe w ramach przedmiotów: technika i organizacja ruchu kolejowego, inżynieria ruchu kolejowego, urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

– Jesteśmy przygotowani także do udostępnienia laboratorium osobom pracującym lub przygotowującym się do pracy na stanowiskach związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego. Możemy tu prowadzić kursy i szkolenia, służące podniesieniu kwalifikacji pracowników kolejowych, co w efekcie zwiększy bezpieczeństwo na torach – mówi dr inż. Jan Gertz.

Z tej oferty mogą skorzystać przede wszystkim podmioty, które nie mają bogatego zaplecza szkoleniowego.

– To laboratorium to prawdziwy skok w przyszłość dla szkolenia kadr kolejowych. Tu, w bezpiecznych warunkach, można doświadczyć autentycznych zadań, z którymi mierzą się dyżurni ruchu. Jesteśmy bardzo zainteresowani wykorzystaniem laboratorium na nasze potrzeby – mówił podczas uroczystego otwarcia Włodzimierz Zembol, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie PKP PLK SA.

Prace nad przygotowaniem Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego trwały od 2014 roku. Najważniejsze funkcje symulatora ruchu kolejowego są uruchomione, a inicjatywa została już nawet wyróżniona przez Urząd Transportu Kolejowego w III Konkursie „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” w 2018 roku.

Źródło: PK

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)