Aktualności
Badania
15 Maja
Fot. Jagoda Haloszka
Opublikowano: 2019-05-15

Laboratorium Neuronauki Języka otwarto na UAM

W Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii na Morasku otwarto Laboratorium Neuronauki Języka. Naukowcy przy użyciu elektroencefalografów będą badali co dzieje się w mózgu, gdy mówimy, czytamy bądź uczymy się nowych słów. 

Przedmiotem badań poznańskich naukowców będzie między innymi dwujęzyczność, kreatywność, a także emocje, które wywołuje język i jego uczenie się. Zajmować się będą m.in. tym, jak mózg przetwarza treści kreatywne, takie jak nowe metafory wykorzystywane w reklamie; czy język rodziny i język obcy przetwarzane są tak samo przez osoby dwujęzyczne oraz jak mózg przetwarza emocje zawarte w języku. Obecnie w laboratorium realizowane są dwa projekty badawcze, dotyczące m.in. funkcji wykonawczych mózgu, czyli tych odpowiedzialnych za tworzenie, utrzymywanie, nadzorowanie, poprawianie i realizowanie planu działania oraz przetwarzania znaczeń słów w języku ojczystym i obcym.

– To badania podstawowe – wyjaśnia dr Karolina Rataj. – Jednak potencjalnie ich zastosowania są szerokie nie tylko przy opracowywaniu metod nauki języków obcych, ale także w terapii różnych zaburzeń takich, jak np. afazje (utrata zdolności mowy u osoby, która nie miała wcześniej z nią problemów np. na skutek chorób, czy uszkodzeń mózgu). Te badania pozwolą po prostu dokładniej poznać, co dzieje się w naszym mózgu. Ich dodatkową zaletą jest to, że dla badanych są mało uciążliwe – wystarczy na przykład, że czyta zdanie lub powtarza słowa.

Laboratorium funkcjonuje przy Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Źródło: Głos Wielkopolski

Dyskusja (0 komentarzy)