Aktualności
Badania
29 Września
Fot. Gabriela Kościuk
Opublikowano: 2021-09-29

Laboratorium Smart Education 4.0 na Politechnice Białostockiej

Nowoczesne Laboratorium Smart Education 4.0 ruszyło na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Pozwoli studentom na praktyczną naukę programowania i sterowania obrabiarkami numerycznymi oraz naukę różnorodnych rodzajów spawania w rozszerzonej rzeczywistości.

Laboratorium otwarto na Wydziale Mechanicznym PB. Studenci poznają w nim zalety i sposoby działania technologii przyszłości. Wśród zakupionego sprzętu są przede wszystkim obrabiarki sterowane numerycznie połączone z innymi urządzeniami, np. robotami, spawarkami.

Do tej pory studenci mieli do dyspozycji profesjonalne maszyny na hali maszyn. Wykładowca instruował, jak je obsługiwać. Teraz będą obsługiwali je sami. Klaster Obróbki Metali zbuduje ich jeszcze kilka w województwie podlaskim, a nasz wykładowca będzie mógł prowadzić w nich wirtualne zajęcia – wyjaśnia dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. PB, dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

Obrabiarki i frezarki oraz roboty są przystosowane do najnowszych technologii. Ich sterowniki będą stale aktualizowane. Wydział zaproponuje swoim studentom zdobycie certyfikatów firmy Siemens.

Firma Tock Automatyka, która wyposażyła nasze laboratorium, ma uprawnienia do wydawania takich certyfikatów. Uruchomienie tego laboratorium to praktyczny wymiar idei Smart Education 4.0 – przekonuje dziekan.

Podaje przykład centrum frezerskiego, które nauczy studentów obsługi maszyn CNC. Są one zintegrowane z robotami. Laboratorium pozwoli na praktyczną naukę integracji frezarek i robotów. Takie umiejętności są bardzo pożądane na rynku pracy.

Osoby mające kwalifikacje do programowania czy integracji maszyn są rozchwytywani – twierdzi Wojciech Borkowski, programista z białostockiej firmy Tock Automatyka, która przygotowała wyposażenie laboratorium.

Laboratorium wykorzystuje program SinuTrain. To symulator firmy Siemens, będący pełną kopią ustawień rzeczywistej maszyny. Student nie będąc fizycznie przy maszynie, może nauczyć się jej obsługi w domu. Tak, aby po odpowiednim zaprogramowaniu, wytworzyć zaprojektowaną przez siebie część. W Laboratorium Smart Education 4.0 będzie mógł, na podstawie napisanego programu, wykonać ją fizycznie. Jak podkreśla Borkowski, to będzie zetknięcie wiedzy z przemysłową rzeczywistością.

Już w laboratorium studenci dostaną do dyspozycji uczące się roboty. Można je zaprogramować przesuwając i wpisując do pamięci ważne punkty w przestrzeni pracy maszyny. Jedna z tokarek ma umocowany moduł frezujący – to oznacza, że umożliwi naukę jednocześnie dwóch technologii obróbki metalu. Z kolei symulator rozszerzonej rzeczywistości spawania nauczy studentów wykorzystania tej techniki bez potrzeby zanieczyszczania środowiska.

Tu wszystko odbywa się w sterylnym środowisku. Dzięki symulatorowi można nauczyć się łączyć przy pomocy spawów różne elementy – wyjaśnia Borkowski.

Uruchomienie Laboratorium Smart Education 4.0 poprzedziła konferencja naukowo-biznesowa „Nowoczesne technologie na biznesowej ścieżce rozwoju”. Wśród zaproszonych gości był Robert Kroplewski, pełnomocnik Ministra Cyfryzacji, ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości.

Trzeba łączyć naukę teoretyczną z konkretnymi przykładami i korzystać z wirtualizacji przestrzeni, zapraszać gości z zagranicy i doprowadzać do transferu technologii tylko w sposób neutralny dla swojego przedsiębiorstwa, wsparty neutralną ekspertyzą, nie tylko sprzedażową, ale polegającą na dedykowanym zaimplementowaniu danego rozwiązania w organizacji – podsumował.

źródło: PB

Dyskusja (0 komentarzy)