Aktualności
Badania
25 Sierpnia
Źródło: iStock
Opublikowano: 2023-08-25

Laureatka MINIATURY zbada wpływ manganu na procesy kościotwórcze

Wpływ manganu na procesy kościotwórcze oraz metabolizm tkanki kostnej sprawdzi badaczka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Otrzymała na ten cel blisko 50 tys. zł w ramach konkursu MINIATURA. 

Mangan odgrywa ważną rolę w procesach kościotworzenia oraz utrzymania prawidłowego metabolizmu i funkcji kości. Jego obecność jest także konieczna do zapewnienia prawidłowego procesu wbudowywania wapnia do kości szczególnie podczas ich wzrostu. Ponadto, uczestnicząc w reakcjach antyoksydacyjnych, zabezpiecza komórki kości przed uszkodzeniami wolnorodnikowymi. Niedobór tego pierwiastka w organizmie może skutkować spowolnionym rozwojem kości oraz zmniejszeniem ich gęstości prowadzącym do rozwoju osteoporozy.

W suplementacji diety ludzi i zwierząt standardowo wykorzystuje się nieorganiczne formy manganu, które są jednak słabo przyswajane przez organizm i w dużej mierze z niego wydalane. W związku z tym poszukuje się alternatywnych form, które cechowałyby się lepszą przyswajalnością umożliwiającą polepszenie jego wykorzystania przez organizm. W ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem cieszą się nanocząstki manganu lub jego związków (głównie tlenków), które charakteryzują się bardzo małymi rozmiarami oraz specyficznymi właściwościami fizykochemicznymi – tłumaczy dr Ewelina Cholewińska z Katedry Biochemii i Toksykologii na Wydziale Nauk Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W ostatnim rozdaniu konkursu MINIATURA otrzymała blisko 50 tys. zł na porównanie wpływu makrocząstek i nanocząstek manganu na procesy kościotwórcze oraz metabolizm tkanki kostnej w badaniach modelowych na szczurach. Wcześniejsze badania naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prowadzone na indykach wykazały, że nanocząstki MnO o średnicy 40~60 nm podawane w diecie są lepiej przyswajane przez organizm i w mniejszym stopniu z niego wydalane w porównaniu do makrocząstek tego pierwiastka.

Chociaż dotychczas niewiele jeszcze wiadomo odnośnie mechanizmu oddziaływania nanocząstek Mn na tkankę kostną to istnieją pewne doniesienia wskazujące, że są one obiecującym donorem manganu do stosowania w diagnostyce i leczeniu wczesnej choroby zwyrodnieniowej stawów. Wobec powyższych doniesień rodzi się pytanie, czy poprzez suplementowanie diety nanocząstkami MnO możliwa jest korzystna stymulacja procesów kościotworzenia, a w konsekwencji zmniejszenie ryzyka wystąpienia schorzeń układu szkieletowego – mówi badaczka z UP w Lublinie.

Porównanie przez nią wpływu dwóch form manganu, tj. makrocząstek i nanocząstek, na procesy zachodzące w tkance kostnej, w oparciu o ocenę reakcji biologicznych na poziomie molekularnym, pozwoli lepiej wyjaśnić rolę tego pierwiastka w mechanizmach metabolizmu kostnego oraz ustalić, czy stosowanie cieszących się coraz większym zainteresowaniem nanocząstek jest korzystne i bezpieczne dla kości.

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach Narodowego Centrum Nauki lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W tegorocznej edycji wyłoniono już 244 laureatów, którzy na badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże lub wyjazdy konsultacyjne i badawcze otrzymali w sumie ponad 9,2 mln zł. Budżet całego konkursu wynosi 20 mln złotych.

MK, źródło: UPL

Dyskusja (0 komentarzy)