Aktualności
Opublikowano: 2018-04-19

Leki sprzed 400 lat

Badacze z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wraz z historykami z Uniwersytetu Wrocławskiego pracują nad projektem, którego celem jest odtworzenie i analiza preparatów leczniczych opisanych w historycznych źródłach.

Grupa naukowców pod kierownictwem dr. Jakuba Węglorza z Zakładu Historii Polski i Powszechnej XVI–XVIII w. Wydziału Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskała w ramach konkursu Sonata Bis 7 finansowanie projektu zatytułowanego „Odtworzenie i analiza preparatów leczniczych zidentyfikowanych na podstawie egodokumentów epoki staropolskiej (XVI -XVIII wiek)”. Pracownicy Katedry i Zakładu Farmakognozji UM, dr Danuta Raj oraz dr Maciej Włodarczyk, wejdą w skład zespołu zajmującego się odtwarzaniem i analizą dawnych preparatów leczniczych.

Pomysł odtworzenia preparatów leczniczych stosowanych w ubiegłych stuleciach to wynik ciekawości uczonych, którzy zainteresowali się tym, jak rzeczywiście wyglądała staropolska medycyna. – Obecnie wiele jest odwołań do leków określanych, jako staropolskie, co ma sugerować ich naturalność, brak efektów ubocznych oraz skuteczność. Interesujące jest jednak, że w danych literaturowych bardzo mało jest doniesień dotyczących rzeczywistego składu preparatów z epoki staropolskiej, jako że do tej pory nie prowadzono systemowych badań mogących dać odpowiedź na tak postawione pytanie – mówi dr Danuta Raj z Katedry i Zakładu Farmakognozji. – Celem projektu jest więc doświadczalne przekonanie się, czym tak naprawdę były staropolskie leki oraz czy wiara w ich naturalność i skuteczność jest uzasadniona.

Źródłem informacji są wybrać egodokumenty. Jak tłumaczy dr Raj, to źródła historyczne pochodzące z omawianego okresu, zawierające zapis osobistych przeżyć i wspomnień autorów: diariusze, pamiętniki, listy itp. – Tego rodzaju notatki ukazują rzeczywisty obraz praktyk medycznych, który mógł znacząco różnić się od wzorców propagowanych w ówczesnej literaturze medycznej.

Zakończenie projektu przewidziane jest na rok 2022.

JK

(źródło: UM Wrocław)

Dyskusja (0 komentarzy)