Aktualności
Badania
15 Września
Źródło: www.kulinarnapolska.org
Opublikowano: 2021-09-15

Badaczki z UO stworzyły „Leksykon dziedzictwa kulinarnego Śląska”

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego ukazał się „Leksykon dziedzictwa kulinarnego Śląska”. To pierwszy tak obszerny i wieloaspektowo opracowany zbiór śląskiej leksyki kulinarnej i kulinariów regionu.

Leksykon autorstwa Lidii Przymuszały i Doroty Świtały-Trybek jest efektem ich wieloletniej współpracy. Obie autorki są zatrudnione w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, ale reprezentują różne dyscypliny naukowe i perspektywy badawcze. Dr hab. Lidia Przymuszała interesuje się leksykologią, frazeologią gwarową (szczególnie śląską), paremiologią, etnolingwistyką i stylistyką historyczna. Z kolei zainteresowania naukowe dr hab. Doroty Świtały-Trybek obejmują m.in. tradycyjną i współczesną kulturę, dziedzictwo kulturowe Śląska.

Ich leksykon stanowi rodzaj tematycznego słownika języka i kultury kulinarnej regionu. Celem tej interdyscyplinarnej pracy było zaprezentowanie bogactwa kulinariów w powiązaniu z tradycją i kulturą Śląska. Badaczki zarchiwizowały nie tylko słownictwo kulinarne utrwalone w powszechnej świadomości Ślązaków, ale także to mniej znane – odchodzące dziś do językowego lamusa. To pierwszy tak obszerny i wieloaspektowo opracowany zbiór śląskiej leksyki kulinarnej i kulinariów regionu. Do tej pory nie było tego typu pracy na polskim rynku wydawniczym. Opracowanie zawiera 974 hasła oraz 40 autorskich zdjęć potraw. Trzon bazy źródłowej stanowią materiały zebrane przez autorki podczas badań terenowych prowadzonych w latach 2008–2020, którymi objęto 156 miejscowości (wiejskich, małomiasteczkowych, jak i wielkoprzemysłowych), w obrębie dwóch województw: śląskiego i opolskiego.

Publikacja jest adresowana zarówno do badaczy różnych dyscyplin naukowych zajmujących się problematyką dziedzictwa kulturowego, jak i do szerokiego grona odbiorców, w tym do miłośników regionu zainteresowanych tradycjami kulinarnymi. Leksykon ukazał się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

MK, źródło: www.uni.opole.pl, www.nto.pl

Dyskusja (0 komentarzy)