Aktualności
Badania
29 Kwietnia
Źródło: Łukasiewicz – PIMOT
Opublikowano: 2022-04-29

Lepiej widoczne, bardziej bezpieczne

Wkrótce na polskie drogi wyjadą pojazdy policyjne z nowym oznakowaniem. Będą lepiej widoczne w każdych warunkach pogodowych. Zmiana jest efektem współpracy Komendy Głównej Policji z należącym do Sieci Badawczej Łukasiewicz Przemysłowym Instytutem Motoryzacji.

Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji to jednostka z wieloletnim doświadczeniem w pracach B+R na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nowe oznakowanie jest wynikiem szeregu spotkań i konsultacji z przedstawicielami Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji oraz powołanym zespołem roboczym ds. modernizacji oznakowania pojazdów policyjnych.

Na podstawie zaproponowanego przez BLP KGP schematu rozmieszczenia dodatkowych elementów odblaskowych inżynierowie z Łukasiewicz – PIMOT przedstawili wizualizację możliwości usytuowania elementów nowego oznakowania. Na spotkaniach przedstawicieli BLP KGP i członków zespołu ustalono prototypowy wzór oznakowania policyjnego dla samochodu osobowego.

Skąd wzięła się potrzeba zmian w dotychczasowym oznakowaniu? Dynamiczny rozwój branży motoryzacyjnej oraz proces transformacji i autonomizacji pojazdów wymaga wprowadzania nowych rozwiązań, ukierunkowanych na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, w tym funkcjonariuszom Policji.

Zwiększenie bezpieczeństwa mogliśmy zapewnić głównie poprzez poprawę widoczności i takie założenie przyświecało nam już na etapie tworzenia projektu. Kolejnym etapem było przeprowadzenie odpowiednich badań – opisuje Przemysław Pająk, kierownik Laboratorium Bezpieczeństwa Pojazdów w Łukasiewicz – Przemysłowym Instytucie Motoryzacji.

Jak dodaje, przeprowadzono szereg badań, w tym poligonowe, podczas których porównywano widoczność dotychczasowego oznakowania z nowo zaprojektowanymi oznaczeniami.

Wykazały one, że zastosowanie prototypowego oznakowania zdecydowanie poprawia widoczność w każdych warunkach atmosferycznych, niezależenie od rodzaju oświetlenia. Dzięki zwiększonemu kontrastowi każdy z pojazdów jest lepiej rozpoznawalny i dostrzegalny w warunkach ruchu drogowego. Dzięki zwiększeniu powierzchni elementów odblaskowych, znacznie poprawi się również ich widoczność w warunkach nocnych – podkreśla Pająk.

W „nowych” barwach powinien być każdy nowy odbierany w tym roku i kolejnych latach pojazd policyjny.

Zmiany te poprawią nie tylko widoczność radiowozów, ale również bezpieczeństwo samych policjantów, którzy na co dzień z nich korzystają. Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, obywatele łatwiej będą mogli dostrzec radiowóz szukając pomocy czy chcąc zgłosić na przykład zauważone wykroczenie czy przestępstwo, a z kolei policjanci będą pełnili służbę w pojazdach bardziej widocznych dla innych kierowców – zauważa insp. Mariusz Ciarka, rzecznik Komendanta Głównego Policji.

Dlaczego Komenda Główna Policji zwróciła się z tym projektem do Łukasiewicz – PIMOT?

Wśród wielu wyzwań podejmowanych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz są również te związane z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Specjaliści z Łukasiewicz – PIMOT mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w badaniu bezpieczeństwa pojazdów na potrzeby certyfikacji i homologacji, co pozwoliło nam zbudować odpowiedni zespół ekspertów oraz we współpracy z BLP KGP opracować projekt oznakowania i metodykę badań weryfikacyjnych – wyjaśnia Witold Luty, dyrektor Łukasiewicz – PIMOT.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji zajmuje się prowadzeniem prac naukowo-badawczych i rozwojowych w dziedzinie motoryzacji. Obejmują one wszelkie działania zmierzające do doskonalenia pojazdów oraz ich części, zespołów i wyposażenia. W zakres działalności Instytutu wpisują się zarówno zagadnienia bezpieczeństwa pojazdów, jak i zagadnienia ekomobilności i zastępczych źródeł energii. Instytut rozwija również kompetencje w zakresie pojazdów autonomicznych. Kompetencje techniczne Instytutu pozwalają także na prowadzenie badań pojazdów przeznaczonych dla służb mundurowych. Łukasiewicz — PIMOT zapewnia merytoryczne wsparcie dla organów administracji państwowej realizujących strategiczne cele związane z bezpieczeństwem transportu, ochroną środowiska i bezpieczeństwem kraju.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)