Aktualności
Badania
28 Lipca
Opublikowano: 2018-07-28

Łódzkie w dobrym zdrowiu

Województwo Łódzkie oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczą 100 mln zł na projekty, które poprawią jakość życia oraz wspomogą aktywne i zdrowe starzenie się. To drugi region, po lubelskim, który zdecydował się przystąpić do Wspólnego Przedsięwzięcia i wypracować formułę „szytą na miarę” swoich potrzeb.

Wspólne Przedsięwzięcie jest mechanizmem finansowania prac badawczo-rozwojowych realizowanym przez NCBR we współpracy z podmiotem zewnętrznym. Celem tej inicjatywy jest ukierunkowanie aktywności jednostek naukowych na realizację prac badawczo-rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi, których potrzeba przeprowadzenia została zdefiniowana przez konkretnych przedsiębiorców lub inne instytucje publiczne.

Zakres tematyczny Wspólnego Przedsięwzięcia jest z jednej strony pochodną określonych wyzwań społeczno-demograficznych, z którymi mierzy się region, a z drugiej bardzo dużego potencjału biznesu i nauki z sektora medycznego oraz technologicznego („Medycyna, farmacja i kosmetyki” oraz „Branża IT” są dwiema z 6 inteligentnych specjalizacji zdiagnozowanych jako kluczowe dla Łódzkiego). Na terenie województwa swoje siedziby ma wiele firm z sektora farmaceutycznego, biomedycznego, biotechnologicznego, nie brakuje wyspecjalizowanych laboratoriów, a silne zaplecze naukowe stanowią Uniwersytet Medyczny, Politechnika Łódzka oraz Uniwersytet Łódzki.

W oparciu o ten potencjał Wspólne Przedsięwzięcie będzie ukierunkowane na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań mających zahamować bądź odwrócić negatywne trendy dotyczące długości życia, zapadalności na choroby cywilizacyjne i metaboliczne w województwie łódzkim w perspektywie roku 2027.

NCBR i Województwo Łódzkie wnoszą do budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia po 50 mln zł. Każdy projekt badawczo-rozwojowy będzie mógł otrzymać dofinansowanie od 1 do 4 mln złotych. Nabór wniosków do pierwszego konkursu dotyczącego prowadzenia prac badawczych rozpocznie się 14 sierpnia.

MK

(Źródło: NCBiR)

Dyskusja (0 komentarzy)