Aktualności
Badania
28 Grudnia
Opublikowano: 2020-12-28

Lubelscy naukowcy wyprodukują biopaliwo z roślin energetycznych

Produkcja czystego biopaliwa z roślin energetycznych jest celem projektu badawczego realizowanego m.in. przez dwoje naukowców Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lubelska uczelnia jest jednym z partnerów w międzynarodowym konsorcjum skupiającym 20 podmiotów. 

Projekt „Bridging the gap between phytoremediation solutions on growing energy crops on contaminated lands and clean biofuel production, który rozpocznie się w połowie przyszłego roku, uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Horyzont 2020. Badania potrwają 4 lata. Ze strony UMCS realizowany będzie w Instytucie Nauk Biologicznych pod kierunkiem prof. Jaco Vangronsvelda (zatrudnionego w ramach programu Research in Lublin) oraz dr hab. Małgorzaty Wójcik, prof. UMCS.

Jego celem jest produkcja czystego biopaliwa z wybranych gatunków roślin o wysokiej produkcji biomasy i bogatych w lignocelulozę (tzw. rośliny energetyczne), uprawianych na zanieczyszczonych terenach, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do obniżenia poziomu zanieczyszczeń i przywrócenia na tych terenach produkcji rolnej. W pierwszym etapie, w który zaangażowany jest zespół naukowców z UMCS, opracowany zostanie najbardziej optymalny sposób uprawy roślin energetycznych (np. miskantus, proso rózgowe, konopie przemysłowe) na zanieczyszczonych terenach, w celu uzyskania jak największej biomasy oraz obniżenia poziomu zanieczyszczeń w glebie. Optymalizacja uprawy obejmie m.in. dobór odpowiednich technik agrotechnicznych, zastosowanie mikroorganizmów i innych biostymulantów stymulujących wzrost roślin i zwiększających ich tolerancję na zanieczyszczenia. Wynikiem tych zabiegów będzie również zwiększenie pobierania przez rośliny zanieczyszczeń nieorganicznych (np. metali ciężkich) i degradacji zanieczyszczeń organicznych (np. ropopochodnych). Proces oczyszczania środowiska przy użyciu roślin nosi nazwę fitoremediacji. W kolejnym etapie opracowana zostanie technologia pozyskiwania czystego, wolnego od zanieczyszczeń biopaliwa z otrzymanej biomasy roślinnej. Końcowym efektem będzie zaś przedstawienie modelu efektywnej fitoremediacji połączonej z produkcją biopaliwa – „zbudowanie mostu” („bridging the gap”) między tymi procesami.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest partnerem międzynarodowego konsorcjum, którego prace  koordynuje CRES – Centre For Renewable Energy Sources and Saving Fondation z Grecji. Oprócz lubelskiej uczelni w przedsięwzięcie zaangażowane są podmioty z: Grecji, Holandii, Niemiec, Chin, Włoch, Francji, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Indii oraz Kanady. Budżet projektu dla UMCS wynosi niemal 183 tysiące euro.

źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: