Aktualności
Badania
07 Lutego
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2023-02-07

Mała architektura i beton z łopaty turbiny wiatrowej?

Urządzenia na place zabaw, wiaty rowerowe, kruszywo dla budownictwa – między innymi w taki sposób można recyklingować wyeksploatowane łopaty turbin wiatrowych. Naukowcy z międzywydziałowego zespołu badawczego z Politechniki Gdańskiej liczą na to, że wypracowane przez nich rozwiązania pomogą nie tylko chronić środowisko, ale i zwiększyć dostępność materiałów budowlanych.

Zespół badawczy z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Wydziału Architektury, pod kierunkiem prof. Magdaleny Ruckiej, opracowuje system zarządzania wycofanymi z eksploatacji łopatami turbin wiatrowych w celu ich ponownego wykorzystania w budownictwie i architekturze. Łopaty w zdecydowanej większości wykonane są z polimerowego materiału kompozytowego.

Są to głównie struktury warstwowe, składające się z tkanin szklanych i węglowych oraz żywicy. Dzięki dużej zawartości włókien mają bardzo wysoki stosunek wytrzymałości do masy oraz znakomitą nośność i trwałość, ale te cechy równocześnie sprawiają, że są trudne do utylizacji – przyznaje prof. Magdalena Rucka, kierująca Katedrą Wytrzymałości Materiałów.

Łopaty projektowane są średnio na okres 20–25 lat, a po wycofaniu z użytku należy je zutylizować.

­Obecnie odbywa się to najczęściej poprzez składowanie na wysypiskach lub poprzez recykling z wykorzystaniem metod mechanicznych, metod termicznych lub chemicznych. Wiele z tych podejść charakteryzuje się dużą energochłonnością i jest nieprzyjaznych dla środowiska. W naszym projekcie chcemy zaproponować kompleksowe podejście do recyklingu łopat o możliwie niskiej energochłonności w stosunku do obecnie stosowanych metod, które wykorzysta dużą nośność łopaty i w efekcie przyczyni się do zmniejszenia bieżących problemów w budownictwie, w tym związanych ograniczoną dostępnością niektórych materiałów – tłumaczy prof. Rucka.

Projekt podzielono na trzy równolegle realizowane części, w ramach których zespoły badawcze wypracują metodykę dla kilku wariantów ponownego wykorzystania łopat. Część pierwsza, kierowana przez dr inż. Monikę Zielińską, będzie realizowana przez architektów. Startując w otwartym konkursie będą oni mieli za zadanie stworzyć koncepcję wykorzystania łopaty w różnych elementach małej architektury, w tym wiatę na rowery, która mogłaby stanąć na terenie kampusu.

W drugiej części, realizowanej pod kierunkiem dr. hab. inż. Mikołaja Miśkiewicza, naukowcy ocenią możliwości wykorzystania fragmentów łopat jako elementów nośnych w zastosowaniach budowlanych i infrastrukturalnych. Powstanie m.in. koncepcja dźwigara mostu dla pieszych.

Obecnie nie ma usystematyzowanych rodzajów łopat turbin wiatrowych, każda z nich to niezależna konstrukcja i może mieć różne zastosowania, dlatego planujemy opracowanie metodyki postępowania z nimi – mówi lider tej części. – Na początek ocenimy stan pozyskanych łopat po zakończonej eksploatacji na farmach wiatrowych. Jeżeli do zastosowań konstrukcyjnych będzie można wykorzystać całość lub większą część łopaty, uwzględniając ewentualne zniszczenia i rozwarstwienia materiału, to będziemy mogli wykonywać elementy konstrukcyjne oraz elementy małej architektury.

Jako potencjalne zastosowania większych fragmentów materiału naukowcy wymieniają także m.in. wszelkiego rodzaju zadaszenia, w tym ciągów komunikacyjnych, ogrodzenia, ścianki do wspinaczki, konstrukcje fundamentów. W przypadku gdyby stan łopaty nie pozwolił na wykorzystanie jej w ten sposób, to zostanie ona rozdrobniona i zastosowana jako kruszywo.

Trzecia część projektu, pod kierunkiem dr inż. Marzeny Kurpińskiej, będzie polegać właśnie na ocenie możliwości wykorzystania zmielonych części łopat jako zamiennika kruszywa do betonu. Naukowcy szacują, że zmielone łopaty mogłyby stanowić nawet 40% objętości kruszywa naturalnego stosowanego do wytwarzania mieszanki betonowej wykorzystywanej w konstrukcjach inżynierskich, zachowując właściwości wytrzymałościowe i trwałość betonu.

Wydobycie kruszyw naturalnych oraz metoda ich uszlachetniania przez płukanie i kruszenie w taki sposób, aby nadawały się do produkcji betonu wymaga dużych nakładów energii. Ponadto w części regionów występują problemy z dostępnością niektórych frakcji kruszywa. Widzimy możliwość, aby część kruszywa zastępować tym z recyklingu łopat. Wstępne badania, które przeprowadziliśmy, są obiecujące. Przed nami jeszcze czasochłonne badania trwałościowe, w wyniku których określimy użyteczność tak zmodyfikowanego kompozytu cementowego – zapowiada dr inż. Marzena Kurpińska.

Jak podkreślają naukowcy, utylizacja łopat turbin wiatrowych to problem, z którym już teraz mierzy się świat.

Przewidujemy, że w Polsce, w związku z rozwojem energetyki wiatrowej, w tym morskiej, ten problem także będzie narastać, a my zaproponujemy wówczas gotowe rozwiązania – tłumaczy prof. Rucka. – Recykling łopat to ważny temat, który jest rozwijany w wielu ośrodkach na świecie, ale wiele aspektów jest jeszcze nie do końca rozpracowanych albo można do nich podejść w inny sposób i nasze badania są na to ukierunkowane – kończy.

źródło: PG

Dyskusja (0 komentarzy)