Aktualności
Badania
21 Lutego
Dr inż. Andrzej Polańczyk. Źródło: www.wipos.p.lodz.pl
Opublikowano: 2018-02-21

Medycyna spersonalizowana, czyli stentgrafty na miarę

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pracują nad opracowaniem nieinwazyjnej metody doboru i optymalizacji protez wewnątrznaczyniowych – stentgraftów dla pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej. Dzięki temu lekarze będą w stanie przed zabiegiem dobrać najwłaściwszą dla pacjenta protezę i zminimalizować ryzyko powikłań.

– Staramy się przygotować narzędzie, które będzie w stanie przewidzieć, czy dane rozwiązanie protezy, konkretna jej konfiguracja będzie obarczona ryzykiem ewentualnych powikłań w przypadku danego pacjenta. Czy być może powstanie jakiś przeciek, przemieszczenie – jesteśmy w stanie przewidywać te elementy przy pomocy naszego narzędzia – mówi jeden z twórców rozwiązania, dr inż. Andrzej Polańczyk z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ.

Dotąd udało się zbudować i przetestować specjalistyczną aparaturę eksperymentalną razem z matematycznym algorytmem do analizowania różnych typów protez wewnątrznaczyniowych. Umożliwia to – na podstawie danych klinicznych od pacjentów – analizę dla dowolnej konfiguracji przestrzennej tętniaków aorty brzusznej dla określonych warunków hemodynamicznych. Na podstawie danych medycznych badacze rekonstruują trójwymiarowe obrazy tętniaków, a także protez, które są w nich umieszczane. Mogą, dzięki drukarkom 3D, otrzymać elastyczne modele aort, do których implantują różnego typu protezy, aby sprawdzić, jaki typ protezy będzie najlepszy dla określonego pacjenta. Ponadto rekonstruują trójwymiarowe modele matematyczne w celu zasymulowania przepływu krwi przez protezy, aby opracować dwutorowe podejście – numeryczne i eksperymentalne. Dzięki temu jeszcze przed zabiegiem będzie można sprawdzić ryzyko powikłań.

Efektem końcowym badań ma być narzędzie wspomagające lekarzy przy projektowaniu zabiegów wstawiania protezy wewnątrznaczyniowej. Opracowany przez łódzkich naukowców system jest obecnie w trakcie procedury patentowej. Zrealizował go zespół w składzie: mgr inż. Michał Krempski-Smejda, dr n. med. Michał Podgórski, dr inż. Maciej Polańczyk oraz dr inż. Andrzej Polańczyk. Projekt, który ma się zakończyć w tym roku, powstaje w ramach programu LIDER V, finansowanego przez NCBR. Jego budżet to 1,2 mln zł.

JK

(źródło: PAP/Rynek Zdrowia)

Dyskusja (0 komentarzy)