Aktualności
Badania
07 Stycznia
Opublikowano: 2019-01-07

Membrany oparte na nanomateriałach

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach opracowali sposób otrzymywania specjalnych membran z tlenku grafenu (lub jego pochodnych) i celulozy, dzięki którym będzie można usuwać śladowe ilości metali ciężkich z roztworu wodnego, a także – przy udziale metod spektroskopowych – oznaczać jony metali ciężkich zanieczyszczających m.in. wodę lub glebę. Wynalazek został objęty ochroną patentową.

Dzięki zastosowanej metodzie membrany charakteryzuje wysoka zawartość tlenku grafenu w stosunku do celulozy, co przyczynia się do zwiększenia pojemności adsorpcyjnej materiału. W związku z tym może on służyć do usuwania większych ilości jonów metali ciężkich z roztworu wodnego, takich jak: kadm, ołów czy kobalt. Znane dotychczas rozwiązania opierały się na wykorzystaniu grafenu. Otrzymane w ten sposób materiały wykazywały jednak o wiele mniejsze właściwości adsorpcyjne w odniesieniu do jonów metali ciężkich. Ponadto do ich produkcji potrzebne były związki toksyczne, co znacznie komplikowało sposób ich otrzymywania. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu produkcja membran z tlenku grafenu lub jego pochodnych i celulozy jest przede wszystkim mniej skomplikowana i czaso- oraz kosztochłonna, a także, co najistotniejsze, pozwala uzyskać jednorodne materiały o dobrych właściwościach adsorpcyjnych. Są one trwałe i stabilne nie tylko w kwaśnym i obojętnym środowisku, lecz również w środowisku zasadowym, co do tej pory było niezwykle trudne do osiągnięcia. Mogą być też wielokrotnie regenerowane. Takie właściwości zwiększają możliwości ich zastosowania, na przykład w chemii analitycznej – w technikach spektroskopowych do oznaczania czy też zatężania nawet śladowych ilości jonów metali ciężkich.

Autorami sposobu otrzymywania membran z tlenku grafenu lub jego pochodnych i celulozy są kierownik Pracowni Analitycznych Metod Spektroskopowych prof. dr hab. Rafał Sitko oraz doktorant z Instytutu Chemii UŚ mgr Marcin Musielak.

Źródło: UŚ

Dyskusja (0 komentarzy)