Aktualności
Badania
12 Marca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-03-12

Międzykulturowe wyzwania w opiece geriatrycznej

Zmianę sposobu, w jaki studenci pielęgniarstwa są przygotowywani do opieki i zaspokajania potrzeb osób starszych, zakłada europejski projekt, którego koordynatorem jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie.

W projekcie GNurseSim („Improving Geriatric Patient Satisfaction: Development of a High-Fidelity E-learning Simulation Course to Develop Intercultural Skills in Geriatric Patient Care”) uczestniczą szkoły wyższe z pięciu państw: Middlesex University Higher Education Corporation (Wielka Brytania), Satakunnan Ammattikorkeakoulu w Pori i Centria Ammattikorkeakoulu (obie Finlandia), Universidad de Alicante (Hiszpania), Malta College of Arts, Science and Technology (Malta). Liderem konsorcjum jest PWSZ w Tarnowie.

Celem projektu jest zmiana sposobu, w jaki studenci pielęgniarstwa są przygotowywani do opieki i zaspokajania potrzeb osób starszych. Podstawowym narzędziem, które ma doprowadzić do tej zmiany, będzie przygotowany, a następnie wdrożony w każdego z członków konsorcjum kurs z pielęgniarstwa geriatrycznego. Jak zapowiadają liderzy przedsięwzięcia z PWSZ w Tarnowie, kurs będzie oparty na założeniach konstruktywizmu społecznego, które będą realizowane za pomocą technik symulacyjnych.

Symulacja medyczna to odtworzenie możliwej sytuacji klinicznej w warunkach pracowni dydaktycznej, z możliwością interakcji osób uczących się. Stopień realizmu symulacji może być bardzo różny, począwszy od studiów przypadku i gier edukacyjnych, poprzez komputerowe systemy wirtualnego pacjenta, manekiny i trenażery służące nauce umiejętności praktycznych, a skończywszy na zaawansowanych symulatorach pacjenta pozwalających na bardzo realistyczne odtworzenie scenariuszy klinicznych czy wykorzystaniu standaryzowanych pacjentów. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo uruchomiono w tarnowskiej PWSZ w 2019 roku.

Twórcy kursu położą nacisk na możliwe problemy międzykulturowe w opiece geriatrycznej i przedstawią sposoby radzenia sobie z nimi. Pracownicy i studenci instytucji partnerskich będą mogli pogłębić swoją wiedzę na temat techniki nauczania opartej na symulacji. Uzyskają również dostęp do doświadczeń z pierwszej ręki od swoich kolegów. Autorzy projektu mają nadzieję, że studenci, ucząc się nawzajem, jeszcze bardziej zrozumieją problemy międzykulturowe, z jakimi mogą się zetknąć w opiece geriatrycznej. Model opracowany i pilotowany w ramach projektu posłuży jako punkt odniesienia przy przygotowywaniu podobnych kursów z zakresu pielęgniarstwa, które uwzględniają międzykulturowe aspekty opieki nad pacjentem.

Realizacja 2-letniego przedsięwzięcia rozpocznie się w maju 2021 roku. 

MK, źródło: PWSZ w Tarnowie

Dyskusja (0 komentarzy)