Aktualności
Badania
05 Marca
Dr Ting-Yu Lin oraz dr Sebastian Glatt, fot. arch. prywatne
Opublikowano: 2019-03-05

Międzynarodowy zespół z udziałem Polaków rozszyfrował strukturę atomową białka Elp3

Międzynarodowy zespół naukowców z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego rozszyfrował strukturę atomową jednego z kluczowych komórkowych „ochroniarzy” – białka Elp3. Cząsteczka ta odpowiada za poprawną produkcję wszystkich innych białek komórkowych, przeciwdziałając tym samym chorobom neurodegeneracyjnym.

O wynikach badań krakowskich uczonych donosi „Nature Communications”. Opublikowana w czasopiśmie praca poświęcona jest trójwymiarowym strukturom występującego w różnych organizmach białka Elp3. Autorzy dowodzą w niej, że jego kształt oraz rola pozostaje identyczna nawet w przypadku bardzo odlegle powiązanych ze sobą organizmów, a także rzucają światło na mechanizmy odpowiadające za pełnioną przez nie funkcję. Poznanie struktury białka Elp3 pozwoli naukowcom odpowiedzieć na pytanie, jak dokładnie ono działa, w jaki sposób wpływają na nie mutacje oraz czy jego aktywność da się zablokować.

– Ponieważ mutacje zachodzące w białku Elp3 powiązane są z ciężkimi schorzeniami takimi jak rak czy choroby neurodegeneracyjne, odpowiedzenie na te pytania jest kwestią absolutnie kluczową – mówi dr Ting-Yu Lin, liderka badań i kierownik projektu w programie HOMING Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Dodaje, że zrozumienie budowy białek umożliwi poznanie przyczyn chorób na poziomie molekularnym, a w konsekwencji na opracowanie skuteczniejszych technik diagnostycznych i metod leczenia.

Projekt od samego początku realizowany był w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Międzynarodowa grupa badawcza złożona z uczonych z Tajwanu, Francji, Austrii i Polski pracowała w ramach Laboratorium Maxa Plancka kierowanego przez dr. Sebastiana Glatta. Badanie zostało sfinansowane z funduszy pozyskanych z programu HOMING oraz grantu OPUS Narodowego Centrum Nauki.

Rozpoznanie struktury białka Elp3 możliwe było dzięki wyposażonym w najnowocześniejszą aparaturę laboratoriom Structural Biology Core Facility. Jednostka ta, utworzona dzięki grantowi TEAM-TECH Core Facility Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zapewnia wsparcie wewnętrznym oraz zewnętrznym zespołom prowadzącym badania z dziedziny krystalografii oraz kriomikroskopii elektronowej na najwyższym światowym poziomie.

Źródło: FNP

Dyskusja (0 komentarzy)