Aktualności
Badania
29 Kwietnia
Źródło: www.pw.edu.pl
Opublikowano: 2021-04-29

Mikrokapsułki naprawią nawierzchnię drogi

Nad opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnej technologii asfaltowych nawierzchni samonaprawialnych o wysokiej trwałości pracują naukowcy z Politechniki Warszawskiej. W przyszłym roku mają powstać drogowe odcinki testowe z zastosowaniem nowatorskiego rozwiązania.

Drogi, które same się naprawiają? To brzmi jak spełnienie marzeń kierowców i zarządców dróg. Okazuje się, że jest to możliwe. Nad wcieleniem tego pomysłu w życie pracują naukowcy z wydziałów: Inżynierii Lądowej i Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej wraz z firmą Budimex S.A.

Idea tego rozwiązania polega na tym, że w przypadku pojawienia się mikrorysy w eksploatowanej nawierzchni asfaltowej, znajdujące się tam mikrokaspułki zostaną rozerwane przez naprężenia rozciągające, a z ich wnętrza uwolni się środek naprawczy, który zasklepi mikrorysę. W ten sposób nastąpi efekt samoleczenia nawierzchni i nie rozwiną się makropęknięcia, które mogą spowodować degradację całej konstrukcji nawierzchni – tłumaczy dr hab. inż. Michał Sarnowski z Wydziału Inżynierii Lądowej.

Jego zespół odpowiada w projekcie za opracowanie mikrokapsułek (mikrosfer) zawierających specjalne wypełnienie naprawcze, a także ich zastosowanie w mieszankach mineralno-asfaltowych do nawierzchni drogowych.

W wyniku przeprowadzonych licznych eksperymentów opracowaliśmy mikrokapsułki żelatynowe zawierające środek naprawczy w postaci bioestrów. Przeprowadziliśmy badania właściwości asfaltów drogowych z dodatkiem tego rodzaju mikrosfer i potwierdziliśmy zdolność mikrokapsułek do pękania i uwalniania środka naprawczego w miejscach mikropęknięć lepiszcza asfaltowego – opowiada kierownik prac prowadzonych przez PW.

Obecnie trwają badania mieszanek mineralno-asfaltowych zawierających asfalt z mikrokapsułkami. Będą one kontynuowane w skali półtechnicznej w laboratoriach firmy Budimex. Podczas realizacji projektu wykorzystywana jest infrastruktura badawcza utworzonej na Wydziale Inżynierii Lądowej nowej Pracowni Zaawansowanych Badań Funkcjonalnych Mieszanek Mineralno-Asfaltowych Zakładu Technologii Budowy Dróg. Do oceny próbek wykorzystywane są zaawansowane metody mikroskopowe i tomograficzne, za które odpowiada Wydział Inżynierii Materiałowej PW.

Projekt jest obecnie w fazie badań przemysłowych (laboratoryjnych), a w grudniu 2021 roku wejdzie w fazę badań rozwojowych, w której mają powstać drogowe odcinki testowe z zastosowaniem opracowanej innowacyjnej technologii. W tym etapie Politechnika Warszawska będzie odpowiedzialna za badania próbek pobranych z nawierzchni i ocenę efektu samonaprawy w skali rzeczywistej. Zakończenie projektu zaplanowano na drugi kwartał 2023 r.

źródło: PW

Dyskusja (0 komentarzy)