Aktualności
Badania
16 Września
Źródło: www.biol.uw.edu.pl
Opublikowano: 2022-09-16

Mikroplastik może wpływać na konkurencję między gatunkami

Badania dotyczące ekologicznych aspektów obecności mikroplastików w środowisku wodnym przeprowadził zespół naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uczeni wykazali, że może ona wpływać na wynik konkurencji między gatunkami.

Zanieczyszczenie środowisk wodnych mikrocząstkami plastiku jest obecnie jednym z najintensywniej badanych zagadnień w ekologii. Dotychczas podejmowano próby wyznaczenia ich rozmieszczenia i zagęszczenia w różnego typu środowiskach wodnych oraz oceny wpływu na organizmy wodne. Mniej uwagi poświęcono ocenie wpływu mikroplastików na ekologiczne interakcje między organizmami, w tym na konkurencję międzygatunkową. Tę lukę postanowili wypełnić naukowcy z Zakładu Hydrobiologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Celem ich badań była weryfikacja hipotezy postulującej, że obecność mikrocząstek plastiku może wpływać na wynik konkurencji międzygatunkowej. Sprawdzili to na przykładzie wioślarek planktonowych z rodzaju Daphnia. Testy przeprowadzano w kilku długotrwałych eksperymentach laboratoryjnych w nieobecności lub obecności trzech rodzajów sferycznych mikroplastiku: nieulegającego biologicznej degradacji polistyrenu i polietylenu oraz biodegradowalnego polihydroksymaślanu. Podano je w stężeniach środowiskowych (0,2 mg × L-1). Eksperymenty przeprowadzono dla 3 par współwystępujących gatunków Daphnia, analizując zmiany proporcji zagęszczeń dla każdej pary.

Uzyskane wyniki wskazują na to, że długotrwała ekspozycja na środowiskowe zagęszczenia biodegradowalnych i niebiodegradowalnych cząstek plastiku może wpływać na wynik konkurencji między gatunkami, tj. zmieniać względne ich zagęszczenia i możliwość ich współwystępowania – raportują naukowcy.

Artykuł pt. „The effect of microplastics on the interspecific competition of Daphnia został opublikowany w czasopiśmie „Environmental Pollution”. Badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki.

źródło: UW

Dyskusja (0 komentarzy)