Aktualności
Badania
14 Września
Źródło: www.pw.edu.pl
Opublikowano: 2022-09-14

Mobilna platforma mapowania dróg

Na Politechnice Warszawskiej powstała mobilna platforma mapowania dróg. Docelowo urządzenie posłuży do realizacji przykładowych prac inwentaryzacyjnych obiektów inżynierskich oraz zabytkowych.

Platforma jest częścią projektu realizowanego przez Wydział Geodezji i Kartografii i Wydział Inżynierii Lądowej. Celem prac zespołu naukowców jest synergia i analiza wieloźródłowych danych w inwentaryzacji dróg w zakresie nawierzchni oraz kartowanie ich otoczenia. Najważniejszą część badań stanowi określenie sposobu integracji danych związanych z poprawną georeferencją, czyli nadawaniem orientacji w przestrzeni wieloźródłowym danym geoprzestrzennym w znanym układzie współrzędnych, wzajemną kalibracją systemów nawigacyjnych z georadarem (GPR), lidarem wykorzystującym światło w postaci impulsowego lasera do pomiaru odległości od obiektu, a także kamerami fotogrametrycznymi.

Naukowcy zamierzają również opracować metodykę analizy i wizualizacji danych z różnych, ale zintegrowanych źródeł, aby uzyskać bardziej wiarygodną i dokładniejszą informację podczas inwentaryzacji obiektów inżynierskich.

Synergia danych lidar i GPR jest pożądana z przyczyn diagnostycznych. Dane ze skanowania laserowego i kamer fotogrametrycznych pozwalają na badania powierzchni obiektu, jego struktury i inwentaryzacji otoczenia z rozdzielczością rzędu pojedynczych centymetrów, natomiast dane z pomiarów georadarowych umożliwiają badania wnętrza konstrukcji i określenie jej stanu. Spójna wizualizacja danych w jednorodnym środowisku umożliwia lepsze ich zrozumienie i ocenę – wyjaśnia kierownik projektu dr inż. Krzysztof Bakuła z Wydziału Geodezji i Kartografii.

Mobilna platforma kartowania dróg to efekt rocznych prac naukowców. Wyposażona jest m.in. w: skaner laserowy służący do nawigacji z użyciem algorytmów SLAM (równoczesnej orientacji i kartowania) w sytuacjach słabego sygnału GNSS (globalnego systemu nawigacji satelitarnej), kamery boczne zbierające zdjęcia do generowania chmur punktów otoczenia, wysokorozdzielczej kamery fotografującej nawierzchnię, georadaru inwentaryzującego grunt i infrastrukturę pod drogą, a także antenę GNSS.

Platforma może być monitorowania w zakresie trajektorii przejazdu tachimetrem z funkcją automatycznego śledzenia. Umożliwia pozyskanie kompleksowych danych 3D z bardzo wielu sensorów. Obecnie trwają prace dotyczące kalibracji systemu pomiarowego oraz integracji danych w czasie ich pozyskiwania, a także pilotażowe przejazdy platformą w poszukiwaniu jej zastosowań dla przyszłych projektów aplikacyjnych oraz dróg jej rozwoju.

źródło: PW

 

Dyskusja (0 komentarzy)