Aktualności
Badania
14 Września
Źródło: Twitter/PAN
Opublikowano: 2021-09-14

Monografia o wszystkich grzybach chronionych w Polsce

Opis wszystkich 117 gatunków grzybów chronionych w Polsce zawiera monografia przygotowana przez Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk. Jest wynikiem współpracy dwudziestu mykologów z różnych ośrodków akademickich w kraju.

Grzyby to jedna z najliczniejszych i najmniej znanych grup organizmów na Ziemi. Na świecie występuje ich nawet 13 milionów gatunków. Pełnią niezwykle ważne funkcje w przyrodzie, kluczowe dla istnienia ekosystemów i żyjących w nich innych organizmów, m.in. przyczyniają się do rozkładu i mineralizacji martwej martwej materii organicznej i umożliwiają jej ponowne wykorzystanie przez rośliny, a także uczestniczą w utrzymaniu żyzności gleby i oczyszczaniu środowiska z trudno degradowalnych zanieczyszczeń. Grzyby, zarówno ich owocniki, jak i grzybnia, stanowią również składnik diety, a także środowisko rozwoju dla wielu grup zwierząt.

W 1983 roku Polska, jako pierwszy kraj na świecie, objęła 23 gatunki grzybów wielkoowocnikowych ochroną prawną gwarantowaną przez państwo. W kolejnych latach liczba ta systematycznie wzrastała. Obecnie ochroną ścisłą lub częściową objętych jest 117 gatunków. Opis ich wszystkich zawiera wydana właśnie publikacja „Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne” pod redakcją Anny Kujawy, Małgorzaty Ruszkiewicz-Michalskiej i Izabeli Kałuckiej.

Jest to pierwsze tak obszerne opracowanie (512 str.), które zbiera informacje na temat wszystkich gatunków grzybów obecnie chronionych w Polsce. Monografia zawiera opisy owocników, mapy rozmieszczenia i fotografie, a także określenie zagrożeń i rekomendacji ochronnych. Wśród zaprezentowanych w niej grzybów są m.in. czarka jurajska, borowik szatański, gwiazdosz workowaty, koronica ozdobna, maślak trydencki, opieńka torfowiskowa, pomarańczowiec bladożółty, szaraczek sosnowy, trufla wgłębiona czy żyłkowiec różowawy.

Książka jest wynikiem pracy dwudziestu autorów z różnych polskich ośrodków akademickich: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, Uniwersytetu Szczecińskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Publikacja adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, w tym teoretyków i praktyków mających bezpośredni wpływ na ochronę różnorodności przyrodniczej Polski. Można ją pobrać za darmo ze strony Polskiego Towarzystwa Mykologicznego.

MK, źródło: Instytut Botaniki PAN, PTM

Dyskusja (0 komentarzy)