Aktualności
Badania
04 Maja
Polip ukwiału na liliowcu z Zatoki Suruga, głębokość ok. 108-146 m, Honsiu, Japonia
Opublikowano: 2021-05-04

Morska symbioza sprzed 270 milionów lat

Niepotykaną w morzach od 273 milionów lat ekologiczną „żywą skamieniałość” odkryli w wodach Pacyfiku badacze z Polski i Japonii. Wyniki ich bada ń opublikowało czasopismo „Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology”.

Dna paleozoicznych mórz zamieszkiwały liczne organizmy oddziałujące na siebie w różny sposób. Jedną z bardzo częstych interakcji były związki koralowców z liliowcami – morskimi, osiadłymi zwierzętami, przypominającymi kwiaty. Koralowce porastały łodygi liliowców, dzięki czemu były wyniesione powyżej dna. To pozwalało im na łatwiejsze wychwytywanie cząstek pokarmowych. Skamieniałości liliowców z koralowcami znajdowane są bardzo często w skałach paleozoicznych, jednak najmłodsze pochodzą sprzed około 273 milionów lat. Mimo iż w późniejszych morzach pospolite były zarówno jedne, jak i drugie organizmy, to tego typu skamieniałości nie są znane z młodszych skał, nie były również znane ze współczesnych mórz.

W artykule opublikowanym w czasopiśmie „Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology” dr hab. Mikołaj Zapalski z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego i dr inż. Marek Dohnalik z Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego wraz ze współpracownikami z japońskimi naukowcami z University of the Ryukyus i Ochanomizu University, opisali ekologiczną „żywą skamieniałość” – koralowce bezszkieletowe porastające łodygi liliowców, których nie spotkano od 273 milionów lat. Badane zwierzęta wyłowione zostały z głębokości rzędu 100 metrów przy pacyficznych wybrzeżach wysp Honsiu i Sikoku. Badania prowadzono m.in. przy użyciu mikrotomografu komputerowego. Wyniki pokazały, że w przeciwieństwie do swoich paleozoicznych odpowiedników, dzisiejsze koralowce nie modyfikowały szkieletu swoich gospodarzy. Mimo takich różnic w zapisie szkieletowym odkryte zespoły koralowiec-liliowiec mogą służyć jako model odpowiadających im paleozoicznych interakcji.

źródło: UW

Dyskusja (0 komentarzy)