Aktualności
Badania
20 Października
Urządzenie – generator fali uderzeniowej oraz mobilna stacja pomiaru smogu, fot. Marcin Stobiński
Opublikowano: 2020-10-20

Na AGH powstał wynalazek służący walce ze smogiem

Innowacyjna metoda zmniejszania stężenia pyłów zawieszonych w atmosferze przy użyciu generatora fali uderzeniowej to owoc pracy naukowców z Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Wynalazek opiera się na tworzeniu cyklu fal uderzeniowych, powstających w wyniku eksplozji mieszaniny gazów palnych i powietrza. Skutkiem oddziaływania fal uderzeniowych jest zniszczenie struktury warstwy inwersji temperatury atmosfery, co umożliwia powstawanie pionowych ruchów atmosfery, prowadzących do zmniejszenia stężenia zanieczyszczeń powietrza.

Generator fal uderzeniowych jest mobilny i można go dowolnie przemieszczać. Ponadto elementami składowymi technologii są mobilny system monitoringu zanieczyszczeń, w tym system detekcji skażeń, zamontowany na dronach, oraz algorytm działania określający liczbę i siłę generowanych fal uderzeniowych.

Wstępne wyniki pracy urządzenia wskazują na średnią 20% redukcję stężenia pyłu PM10 w warstwie smogu na wysokości do 100 m (pomiary pionowe, co 1 m) w odległości 10 m od osi generowania fal uderzeniowych w cykl 11 minut składający się ze 110 eksplozji.

Autorami technologii i twórcami zgłoszenia patentowego pt. „Sposób obniżenia stężenia pyłów w warstwie smogu, stanowiącej warstwę inwersyjną” są: prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński, prof. dr hab. inż. Barbara Kubica, prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała, dr hab. Marcin Stobiński, prof. AGH, dr hab. Katarzyna Szarłowicz, prof. AGH, dr inż. Janusz Zyśk, mgr inż. Filip Jędrzejek, mgr inż. Dominik Gryboś oraz inż. Maciej Borek – student/dyplomant (kierunek energetyka).

– Wdrożenie wynalazku z pewnością może przyczynić się do poprawy jakości powietrza na terenie Krakowa oraz gmin przyległych, co jest szczególnie ważne w sytuacji rosnącego zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 atakującego układ oddechowy. Nasze bieżące działania służą pozyskaniu środków umożliwiających praktyczne zastosowania proponowanej technologii w wielu punktach miasta i otaczających gminach – mówią jednym głosem pomysłodawcy, którzy są głęboko przekonani o skuteczności wykorzystania tej technologii do interwencyjnej poprawy jakości powietrza zanieczyszczonego cząstkami stałymi i innymi substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

źródło: AGH

 

Dyskusja (0 komentarzy)