Aktualności
Badania
15 Grudnia
Źródło: www.p.lodz.pl
Opublikowano: 2021-12-15

Na PŁ zbadają naturę pracy w postpandemicznej przyszłości 

RobOKOp-LAB to nowe laboratorium badawczo-dydaktyczne, które powstanie na Politechnice Łódzkiej. W pracowni wykorzystywana będzie aparatura okulograficzna, czyli śledząca aktywność wzrokową.

Laboratorium ma się stać częścią centrum badań interakcji człowieka z systemami cyberfizycznymi. Utworzenie pracowni pochłonie ponad pół mln zł. Znaczną część tej kwoty pokryje samorząd województwa łódzkiego, który na ten cel przyznał dofinansowanie w wysokości 385 tys. zł. Pozostałą część uczelnia pokryje ze środków własnych. Umowę podpisali prof. Krzysztof Jóźwik, rektor PŁ, oraz Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

To nowocześnie wyposażone miejsce stanie się naszym „okiem” patrzącym w przyszłość, w której środowisko pracy staje się w wielu branżach coraz bardziej cyfrowe. W laboratorium będą prowadzone badania nad naturą i sposobami wykonywania pracy w nadchodzącej przyszłości. Obserwujemy zmiany naszych nawyków, szczególnie teraz, gdy w dużej części przeszliśmy na pracę zdalną. Rutynowe wykonywanie pracy zmienia się w różnym stopniu, zależy to od branży – np. jest szczególnie widoczne w sektorze związanym z ICT. Zmiana nawyków wiąże się również z rodzajem wykonywanej pracy oraz z tym, czy pracujemy sami, czy też w zespole. Musimy zatem spojrzeć na ten problem kompleksowo, tak by nasza aktywność zawodowa była efektywna i bezpieczna w zupełnie nowych warunkach w przyszłości, w tym także po pandemii – wyjaśnia rektor Politechniki Łódzkiej.

Naukowcy skupią się w laboratorium na badaniach dotyczących różnych aspektów pracy wymagającej interakcji z systemami cyberfizycznymi. Obejmą one m.in. rozwój i współpracę z interaktywnymi środowiskami, symulacje innowacyjnych przestrzeni pracy, tworzenie inteligentnych interfejsów użytkownika oraz systemów interaktywnych dla osób o specjalnych potrzebach. Podjęcie zagadnień związanych z dostosowywaniem środowisk roboczych do zupełnie nowej rzeczywistości postpandemicznej jest konieczne także po to, aby firmom, instytucjom oraz pracownikom umożliwić dalszy rozwój i zwiększenie konkurencyjności rynkowej.

Opracowane przez nas rozwiązania będą wykorzystywane od przestrzeni biurowych czy przemysłowych począwszy, przez służbę zdrowia i urządzenia medyczne, wspomaganie profesjonalnego i amatorskiego sportu, po pracę zdalną i hybrydową, w tym w okresach zagrożenia epidemicznego – zaznacza dr hab. inż. Andrzej Romanowski, prorektor ds. kształcenia PŁ i pomysłodawca całego przedsięwzięcia.

Ewa Chojnacka, źródło: PŁ

 

Dyskusja (0 komentarzy)