Aktualności
Badania
08 Kwietnia
Źródło: www.pg.edu.pl
Opublikowano: 2022-04-08

Na Politechnice Gdańskiej powstanie statek zbierający odpady

Autonomiczny statek zbierający odpady z wody i innych statków, a do tego zasilany energią elektryczną, zaprojektują inżynierowie z Politechniki Gdańskiej. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez polsko-tajwańskie konsorcjum.

Liderem przedsięwzięcia jest biuro projektowe Seatech Engineering. We wtorek, 5 kwietnia, Adam Ślipy – prezes Zarządu podpisał umowę z prof. Sławomirem Milewskim – prorektorem ds. nauki Politechniki Gdańskiej. W skład konsorcjum ZeroWastePorts weszło jeszcze dwóch partnerów z Tajwanu: National Taiwan University oraz Ship and Ocean Industries R&D Center.

Celem ich prac jest wykonanie wstępnego projektu autonomicznego statku zbierającego odpady (WCV – Waste Collecting Vessel) zasilanego energią elektryczną. Główną jego funkcją będzie zbieranie odpadów zarówno z wody, jak i ich odbiór z innych statków. Jednostka ma być przystosowana do eksploatacji na wodach otwartych i na trudnych – z nawigacyjnego punktu widzenia – akwenach ograniczonych (porty, przystanie, śródlądowe drogi wodne).

W ramach projektu powstanie projekt kształtu kadłuba o dobrej stateczności, niskim zużyciu paliwa i doskonałych właściwościach manewrowych. Ponadto opracowane zostaną algorytmy wykrywania odpadów i trybu żeglugi autonomicznej. Zadaniem członków konsorcjum jest też zaprojektowanie i optymalizacja systemu zasilania elektrycznego na pokładzie statku oraz stacji brzegowej do zbierania odpadów i ładowania akumulatorów statku. Końcowym etapem będzie ocena możliwości wprowadzenia koncepcji WCV na całym świecie w różnych portach.

Oryginalność projektu opiera się na trzech elementach: modularyzacji, autonomii i elektryfikacji. We wszystkich tych obszarach projekt wniesie wkład na międzynarodowym poziomie naukowym – zapewnia dr inż. Maciej Reichel z Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, pod którego kierunkiem realizowany będzie projekt.

Naukowcy wykorzystają najbardziej zaawansowane metody badawcze, w tym badania modelowe i metody numerycznej mechaniki płynów  (CFD – computational fluid dynamics). Metody te zostaną użyte przede wszystkim do oceny efektywności napędu i manewrowości statku. Poza tym planowane jest wykorzystanie zagadnienia uczenia maszynowego do wykrywania odpadów i autonomicznego planowania trajektorii ruchu statku oraz symulator statku do analizy reakcji statku w czasie rzeczywistym.

Konsorcjum działa w ramach programu finansowania dziewiątego konkursu na wspólne projekty bilateralne w ramach współpracy polsko-tajwańskiej. Polska część wspierana jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, tajwańska – przez Ministry of Science and Technology.

MK, źródło: PG

Dyskusja (0 komentarzy)