Aktualności
Badania
08 Kwietnia
Źródło: www.polsl.pl
Opublikowano: 2024-04-08

Na Politechnice Śląskiej powstają narzędzia chirurgiczne nowej generacji

Narzędzia, które podczas operacji w układzie sercowo-naczyniowym mają zminimalizować urazy tkanek, powstają na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.

Głównym celem projektu, realizowanego na Wydziale Inżynierii Biomedycznej, jest opracowanie i wytworzenie narzędzi tradycyjnych i laparoskopowych nowej generacji, zapewniających bezpieczne i kontrolowane zamknięcie naczyń krwionośnych. Zapewni to ochronę tkanki przed przeciążeniem, konsekwencją czego będzie zmniejszenie urazów podczas chwytania.

Projekt zakłada zastosowanie nowoczesnych, biokompatybilnych, atraumatycznych metamateriałów oraz czujników na powierzchniach roboczych narzędzi, zapewniających bezpieczne chwytanie tkanek. Ponadto zastosowanie hydrofobowych powłok ma zapewnić łatwe mycie oraz sterylizację, co umożliwi ich ponowne użycie – tłumaczy dr hab. inż. Marcin Basiaga, kierownik projektu.

Zaciski naczyniowe, które są obecnie dostępne na rynku, mają ograniczoną zdolność do kontrolowania siły nacisku podczas operacji chirurgicznych. Konstrukcja niektórych narzędzi sprawia, że rozkład nacisku jest nierównomierny na całej długości szczęk.

Obecnie brakuje odpowiednich wymagań normatywnych, które określałyby wartości siły nacisku dla poszczególnych naczyń, w szczególności zróżnicowanych pod względem właściwości mechanicznych. Aby zmniejszyć uszkodzenie tkanek, niektórzy producenci oferują tzw. atraumatyczne wkładki wykonane z miękkich materiałów. Jednak badania wykazują niewystarczającą jakość wkładek, spowodowaną głównie ich małą podatnością na odkształcenia – zaznacza dr hab. inż. Marcin Basiaga.

Inne rozwiązania proponowały zastosowanie specjalnych czujników, ale i one nie przyniosły satysfakcjonujących wyników.

Najnowocześniejsze instrumenty do zaciskania i chwytania w układzie sercowo-naczyniowym i w torakochirurgii nie zapewniają kontroli siłą nacisku w czasie rzeczywistym. W konsekwencji prawie wszystkie zabiegi naczyniowe wiążą się z ryzykiem stosowania nadmiernych sił zaciskania/chwytania. Najczęstsze powikłania pooperacyjne mogą powodować zwężenie tętnic, a następnie martwicę wolnego płata, uszkodzenie śródbłonka i ściany tętnicy, całkowite pęknięcie w środku naczynia czy zakrzepy naczyń krwionośnych, przerywające przepływ krwi do narządu lub kończyny – dodaje naukowiec.

Projekt pod nazwą „Zaawansowane metamateriały dedykowane do operacji sercowo-naczyniowych w celu zminimalizowania urazów tkanek” realizowany jest przy udziale dziewięciu konsorcjantów, w tym czterech zagranicznych (z Austrii i Turcji). Liderem projektu jest Politechnika Śląska. Na jego realizację Wydział Inżynierii Biomedycznej pozyskał dofinansowanie na łączną kwotę niemal 2,8 mln zł.

Jolanta Skwaradowska, źródło: PŚl

Dyskusja (0 komentarzy)