Aktualności
Badania
03 Kwietnia
Źródło: UPP
Opublikowano: 2024-04-03

Na ratunek orlikowi grubodziobemu

Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zajmą się poprawą warunków w miejscach lęgowych oraz zwiększeniem liczebności orlika grubodziobego. To jeden z gatunków krytycznie zagrożony na terytorium Unii Europejskiej.

Orlik grubodzioby jest jednym z najsłabiej zbadanych gatunków ptaków drapieżnych na świecie i najrzadszym orłem w zachodniej Palearktyce. Cała globalna populacja szacowana jest obecnie na mniej niż 3 tys. par. Gatunek został sklasyfikowany jako krytycznie zagrożony w 27 krajach Unii Europejskiej.

Populacja europejska szacowana jest na około 770–1000 par lęgowych, ale większość z nich lęgnie się na stanowiskach w krajach poza Unią Europejską. Gatunek występuje w zanikających na Starym Kontynencie naturalnych lub tylko nieznacznie zmienionych terenach podmokłych, głównie torfowiskach położonych w dolinach rzecznych – tłumaczy prof. dr hab. Maciej Skorupski z Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Jego zespół rozpoczyna właśnie realizację projektu LIFE GSELIFEAboveBorders, którego celem jest trwała poprawa warunków w miejscach lęgowych oraz zwiększenie liczebności orlika grubodziobego w Unii Europejskiej. Projekt ma także na celu zmniejszenie zagrożeń i zabezpieczenie kluczowych miejsc odpoczynku i zimowania tego zagrożonego gatunku wzdłuż jego szlaku wędrówkowego. Jest to gatunek parasolowy, którego ochrona pomaga w ratowaniu innych silnie zagrożonych gatunków zwierząt i roślin.

Przyczyną zmniejszania liczebności tego gatunku jest zanik ostatnich dużych bagien na obrzeżach UE, niezbędnych do rozmnażania oraz straty populacji na terenach migracyjnych i zimowiskach – podkreśla lider projektu.

W jego ramach prowadzone będą działania zmierzające do zwiększenia liczby młodych orlików (ratowanie piskląt linii Abel i zmniejszenie wpływu drapieżnictwa na przeżycie piskląt), ochrony lasów lęgowych odpowiednich dla orlików i obszarów polowań ptaków oraz indywidualnej ochrony ptaków śledzonych za pomocą GSM. Zwalczany będzie również nielegalny odstrzał i trucie ptaków na przelotach i zimowiskach. Powstaną także bezpieczne stacje dokarmiania na zimowiskach w celu poprawy kondycji ptaków. Projekt ma również na celu promocję i rozpowszechnianie wiedzy o gatunku oraz dobrych praktykach wspierających ich ochronę.

Liderem konsorcjum jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, a partnerami: Towarzystwo Badań Przyrodniczych Doğa Araştırmaları Derneği z Turcji, Bułgarskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (BSPB), Estoński Uniwersytet Przyrodniczy oraz Biebrzański Park Narodowy. Zakończenie projektu zaplanowano za trzy lata.

MK, źródło: UPP

Dyskusja (0 komentarzy)