Aktualności
Badania
25 Września
Opublikowano: 2020-09-25

Na UG trwają prace nad lekami przeciwnowotworowymi o większej skuteczności

Naukowcy z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego opatentowali dwie nowe substancje aktywne, które mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu nowotworów. Należą do grupy antybiotyków o działaniu cytostatycznym, hamującym podział komórek nowotworowych.

Choroby nowotworowe dotykają ponad 100 milionów ludzi na całym świecie. Każdego roku diagnozuje się ok. 15 mln nowych przypadków. Badacze z UG pracują nad lekami o wyższej aktywności przeciwnowotworowej, które są jednym z najważniejszych wyzwań współczesnej medycyny. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przyznał właśnie Uniwersytetowi Gdańskiemu dwa patenty na wynalazki, które mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu nowotworów. Ich przedmiotem są nowe substancje aktywne oparte na pochodnych antrachinonu, a także sposób ich otrzymywania oraz układy molekularne zawierające w budowie pierścienie antrachinonu. Nowe analogi 9,10-antrachinonu zawierające piperazyny podstawione różnymi grupami funkcyjnymi cechują się wysoką aktywnością przeciwnowotworową przy jednoczesnym zachowaniu niskiej toksyczności. Otrzymane molekuły zsyntezowano w dwojaki sposób: na zasadzie przyłączenia grup metylowych oraz karboksylowych do pierścienia piperazyny przyłączonego do cząsteczki 9,10-antrachinonu, uzyskując w ten sposób dodatnio naładowane cząsteczki, oraz poprzez modyfikację pierścienia heterocyklicznego podstawnikiem benzylowym. Z kolei wielocząsteczkowe układy molekularne zawierające pierścienie 9,10-antrachinonu to cztery nowe dotąd nieznane wielkocząsteczkowe układy molekularne zawierające w swojej strukturze dwa lub trzy fragmenty 9,10-antrachinonu połączone ze sobą fragmentami piperazyny.

Synteza nowych związków opracowana została przez prof. dr. hab. inż. Tadeusza Piotra Ossowskiego i dr. Pawła Niedziałkowskiego oraz dr Elżbietę Czaczyk z Katedry Chemii Analitycznej Wydziału Chemii UG. Aktywność otrzymanych molekuł natomiast zbadano w Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu kierowanym przez prof. dr hab. Joannę Wietrzyk.

– Otrzymane związki chemiczne w zależności od struktury charakteryzują się zróżnicowaną aktywnością. Na podstawie przeprowadzonych badań in vitro można stwierdzić, że związki te wykazują zdolność do przełamywania lekooporności komórek nowotworowych w stosunku do powszechnie stosowanych leków w terapii przeciwnowotworowej. Oznacza to, że powyższe związki w przyszłości mogą okazać się skuteczne w leczeniu chorób nowotworowych w przypadku, gdy aktualnie stosowane leki nie przynoszą efektu terapeutycznego. Fakt ten może również przyczynić się do zwiększenia skuteczności aktualnie stosowanych terapii. Uzyskane związki stanowią nową grupę molekuł o potencjalnym zastosowaniu jako nowe farmaceutyki – tłumaczy dr Paweł Niedziałkowski.

– Wspomniane związki chemiczne otrzymywane są niestosowanymi do tej pory metodami syntezy chemicznej i posiadają właściwości cytostatyczne, hamujące podział komórek nowotworowych. Nowe metody wytworzenia pochodnych antrachinonu (są to związki szeroko rozpowszechnione w przyrodzie) umożliwiają ich szybsze i bardziej wydajne wytwarzanie. Oznacza to, że wspomniane związki chemiczne hamują podział badanych komórek i mogą być wykorzystane w efektywnej walce z chorobami nowotworowymi – mówi prof. Tadeusz Piotr Ossowski.

źródło: UG

Dyskusja (0 komentarzy)