Aktualności
Badania
05 Grudnia
Opublikowano: 2023-12-05

Na UJ stworzono aplikację, która pomaga wskazać głównych interesariuszy

W jaki sposób myśleć o interesariuszach i jak wybrać tych, na których warto skupić swoja uwagę i zasoby – podpowie aplikacja webowa stworzona przez badaczkę z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Analiza interesariuszy to niezbędna kompetencja w profesjonalnym zarządzaniu firmą, projektem, instytucją publiczną czy organizacją non-profit. Dr Anna Sławik z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie oraz najnowszą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, stworzyła aplikację webową MISS®, która dostarcza wskazówki, w jaki sposób myśleć o interesariuszach i jak wybrać tych, na których warto skupić swoja uwagę i zasoby.

MISS® to akronim od Metodology of Identification of Strategic Stakeholders. Metoda ta została przetestowana w różnych organizacjach oraz doceniona przez praktyków biznesu. Aplikacja MISS®, jako jedno z niewielu bezpłatnie dostępnych narzędzi na rynku, łączy podejście naukowe z praktyczną funkcjonalnością. Dzięki temu pomaga identyfikować najważniejszych interesariuszy, co przekłada się na poprawę jakości podejmowanych decyzji, minimalizację ryzyka oraz budowanie skutecznych i trwałych relacji. Narzędzie świetnie sprawdzi się też w badaniach naukowych, m.in. dotyczących percepcji interesariuszy w różnych organizacjach i projektach oraz jej wpływu na rezultaty wyborów strategicznych.

MISS® to metoda analizowania interesariuszy, która pomaga organizacjom zidentyfikować te podmioty, które naprawdę mają znaczenie dla ich działalności i realizowanych projektów. Aplikacja w przystępny sposób prowadzi przez proces identyfikowania i priorytetyzacji interesariuszy, a także pozwala powiązać konkretnych interesariuszy z celami organizacji, aby lepiej zrozumieć otoczenie, w którym działa – tłumaczy dr Anna Sławik z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, autorka innowacyjnego narzędzia.

Autorka rozwiązania zachęca szczególnie zarządzających startupami i początkujących przedsiębiorców do projektowania biznesu w taki sposób, aby generował wartość dla różnych grup interesariuszy.

W zasadzie są dwa czynniki warunkujące powodzenie startupów: pomysł biznesowy i wsparcie interesariuszy. Przy czym ten drugi ma decydujące znaczenie dla sukcesu firmy w długim okresie – dodaje.

Dr Anna Sławik prowadzi również konsultacje oraz dedykowane warsztaty z zakresu analizy interesariuszy, projektowania modeli biznesowych czy formułowania mierzalnych celów powiązanych z interesariuszami. Jej bezpłatną aplikację MISS® można wypróbować na stronie miss.uj.edu.pl.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)