Aktualności
Badania
09 Września
Opublikowano: 2021-09-09

Na UMCS powstanie aplikacja monitorująca zdrowie seniorów

Aplikację, która pozwoli seniorom na monitorowanie stanu ich zdrowia, stworzą naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Międzynarodowe konsorcjum, w skład którego weszli lubelscy badacze, otrzymało na ten cel 900 tys. euro. 

„REINITIALISE – Preserving Fundamental Rights in the Use of Digital Technologies for e-Health Services” to międzynarodowy projekt realizowany w ramach Programu Horyzont 2020 uzyskany przez medioznawców z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS we współpracy z Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS.

Przyznanie projektu w ramach programu Horyzont 2020 jest docenieniem potencjału Instytutu. Nisza badań komunikowania o zdrowiu wybrzmiała na tle zainteresowań badawczych pracowników naszego Instytutu. Pokazuje to także interdyscyplinarny wymiar badań z zakresu komunikacji społecznej i mediów. Przyznana kwota na realizację projektu wynosi prawie milion euro i w naukach społecznych jest bezprecedensowa – przyznaje prof. Iwona Hofman, dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS.

Wskazuje jednocześnie, że efektem podejmowanych w projekcie działań ma być przygotowanie aplikacji lub innego narzędzia mobilnego, które umożliwi starszym osobom komunikowanie o zdrowiu za pomocą mediów cyfrowych, co jest istotne w kontekście aktualnych problemów demograficznych. Problem ten uwypukliła jeszcze bardziej trwająca od półtora roku pandemia.

W Lublinie i województwie lubelskim rozwija się szereg inicjatyw, które łączą siły różnych podmiotów, w tym uniwersytetów, w celu wykorzystania możliwości, które płyną z cyfryzacji procesów edukacyjnych, społecznych, ale i procesów z zakresu ochrony zdrowia. Mamy nadzieję, że efekty projektu będą miały walor jak najbardziej aplikacyjny. Nasze miasto bardzo stawia na rozwój całej branży IT i różnych zastosowań technologii oraz różnych rozwiązań z zakresu wyników tego projektu, więc liczymy na to, że Lublin dzięki temu projektowi będzie mógł się rozwijać – przyznaje prof. Zbigniew Pastuszak, prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką.

Projekt realizowany jest w ramach instrumentu Twinning programu Horyzont 2020, który służy wzmocnieniu określonej dziedziny badań i obszarów rozwojowych koordynatora projektu (UMCS) poprzez stworzenie powiązań z innymi instytucjami, które w tym obszarze zyskały wiodącą pozycję na poziomie międzynarodowym. Partnerami lubelskiej uczelni są: Katolicki Uniwersytet w Leuven (Belgia) oraz Uniwersytet w Maceracie (Włochy), a także włoska firma Eurocentro zajmująca się wsparciem w aplikowaniu i realizacji projektów europejskich.

Doświadczenie Uniwersytetu w Maceracie w zakresie nauk społecznych połączone z doświadczeniem przedstawicieli z Leuven, którzy koncentrują się na nowych technologiach i wykorzystaniu ich w komunikowaniu o zdrowiu, zadecydowało o tym, że postanowiliśmy taki projekt przygotować – przyznaje prof. Ilona Biernacka-Ligięza, główny koordynator REINITIALISE.

Głównym założeniem projektu jest wzmocnienie jakości badań i potencjału innowacyjnego w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w zakresie projektowania i korzystania z cyfrowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (zarówno mediów cyfrowych, jak i spersonalizowanych urządzeń i aplikacji IT). Projekt koncentruje się na wykorzystaniu nowych technologii cyfrowych w sektorze zdrowia, w szczególności na wykorzystaniu ICT w działaniach prozdrowotnych w celu wspierania aktywnego starzenia się oraz opieki profilaktycznej w sektorach żywienia i dietetyki.

Rekordowa kwota przyznana na realizację projektu z dziedziny nauk społecznych to blisko 1 mln euro (898 712,50 euro). Transza przeznaczona dla UMCS wynosi 278 080 euro. Grant będzie realizowany do końca 2023 r.

MK, źródło: UMCS

 

Dyskusja (0 komentarzy)