Aktualności
Badania
01 Lipca
Opublikowano: 2020-07-01

Naukowa pomoc dla pacjentów ze stomią

Politechnika Łódzka była partnerem naukowym projektu, który miał na celu opracowanie modelu systemu teleinformatycznego wspierającego proces diagnozowania, leczenia i rehabilitacji pacjentów z wyłonioną stomią. Na stworzenie narzędzi do zdalnego monitorowania stanu zdrowia pacjentów środki wyłożyło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W Polsce żyje ponad 40 tys. osób ze stomią. Każdego roku operację wyłonienia stomii przeprowadza się u ponad 7 tys. chorych. Są to pacjenci w różnym wieku. Dla porównania na świecie wyłania się rocznie ponad milion nowych stomii. U ponad połowy chorych dochodzi do powikłań po przeprowadzeniu operacji. W takiej sytuacji pacjenci wymagają stałej opieki, która nie zawsze jest możliwa.

– Celem tworzonej aplikacji jest umożliwienie przeprowadzenia rozbudowanej, zdalnej porady lekarskiej i pielęgniarskiej wzbogaconej o możliwość wykonania badania i prawidłowej oceny powikłania stomijnego – mówi Joanna Mik-Wojtczak ze spółki PHIN Consulting, kierownik projektu. – Aplikacja opracowywana przez zespół medyków oraz zespół inżynierów ma także wspomóc pielęgniarkę stomijną i lekarza w prawidłowej interpretacji zdjęcia stomii przesłanego przez chorego.

System informatyczny umożliwiający zdalne diagnozowanie stanu pacjenta po zabiegu wyłonienia stomii (Stomia-Alert) pozwoli ograniczyć koszty diagnostyki oraz w możliwie największym stopniu skrócić czas potrzebny na reakcję w stanach wymagających nagłej interwencji chirurgicznej.

– Zespół inżynierów Politechniki Łódzkiej odpowiadał za przygotowanie całej infrastruktury informatycznej związanej z obszarami gromadzenia danych, ich przetwarzania i prezentacji – wyjaśnia dr hab. inż. Grzegorz Granosik, prof. PŁ, koordynujący prace B+R w uczelni. – W przypadku aplikacji telemedycznej, jaką jest projekt Stomia-Alert, istotą było przekształcenie wiedzy medycznej na język informatyczny, aby można było ją łatwo gromadzić, obrabiać i dalej ten proces obróbki automatyzować.

Efektem dotychczasowej współpracy interdyscyplinarnego zespołu jest stworzenie edytora do opisów zdjęć stomijnych.

– Ważnym etapem realizacji projektu było opracowanie szczegółowej klasyfikacji powikłań oraz procedury postępowania w przypadku każdego z nich. Warto też zwrócić uwagę, że stworzony edytor nie tylko ułatwia personelowi medycznemu i pacjentowi opis zdjęcia, ale także pomaga sklasyfikować powikłanie oraz podpowiada jakie powinno być postępowanie pielęgniarskie, a co w danej chwili powinien zrobić sam pacjent – mówi dr hab. n. med. Michał Mik, kierownik B+R.

Kolejnym krokiem w rozwoju projektu STOMIA-ALERT będzie stworzenie Centrum Konsultacyjnego. Umożliwi ono pacjentom zdalny, całodobowy monitoring stanu zdrowia za pośrednictwem stworzonej aplikacji mobilnej oraz będzie wspierać personel medyczny w procesie diagnozowania. Ważnym elementem będą tu prace badawcze z dziedziny analizy obrazu. Aplikacja mobilna ma wspomagać pacjenta w prawidłowym wykonaniu zdjęć stomii w takiej jakości, która pozwoli na ich wykorzystanie do zdalnej diagnozy.

Założeniem realizatorów projektu jest dokonanie certyfikacji aplikacji mobilnej STOMIA-ALERT jako wyrobu medycznego i w takiej formie, w kilkuletniej perspektywie, wprowadzenie jej na rynek.

źródło: PŁ

Dyskusja (0 komentarzy)