Aktualności
Badania
10 Czerwca
Opublikowano: 2019-06-10

Naukowa współpraca w Euroregionie Pomerania

Naukowcy z Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie uczestniczą wraz z partnerami z kraju i zagranicy w projekcie „Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania”. Polsko-niemieckie przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.

Liderem trzyletniego projektu, którego całkowity budżet wynosi 762 tys. euro w tym dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ok. 648 tys. euro, jest szczeciński ZUT, a partnerami: Uniwersytet w Greifswaldzie, Wyższa Szkoła Zrównoważonego Rozwoju w Eberswaldzie oraz Uniwersytet Szczeciński. Partnerami stowarzyszonymi są obszary chronione Euroregionu Pomerania. Ze strony polskiej w projekcie uczestniczą: Woliński Park Narodowy, Drawieński Park Narodowy, Park Narodowy „Ujście Warty”, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego (zarządza 7 parkami krajobrazowymi w województwie zachodniopomorskim). Niemiecka część euroregionu reprezentowana jest przez: Nationalpark Jasmund, Nationalpark Unteres Odertal, Nationalpark Vorpommersche Bodenlandschaft, Biosphärenreservat Südost-Rügen. Ponadto w projekcie uczestniczą partnerzy stowarzyszeni spoza euroregionu, tj. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Białowieski Park Narodowy. Kierownikiem projektu jest dr inż. Wojciech Zbaraszewski z Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie. Całkowity budżet projektu wynosi 762 tys. euro, w tym dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ok. 648 tys. euro.

Celem głównym projektu jest zintensyfikowanie współpracy transgranicznej pięciu szkół wyższych oraz dziewięciu instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie wielkopowierzchniowymi obszarami chronionymi (parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwat biosfery) na pograniczu polsko-niemieckim w ramach Euroregionu Pomerania. Współpraca międzynarodowa umożliwi wypracowanie nowych, wspólnych metod, zbierania, analizy i oceny regionalnych efektów społeczno-gospodarczych z turystyki realizowanej na dużych obszarach chronionych. Zostaną one zastosowane w obu krajach, a po weryfikacji empirycznej wzbogacą metodologię nauk ekonomicznych oraz wiedzę na temat oddziaływania wielkopowierzchniowych obszarów chronionych w Euroregionie Pomerania na ich mieszkańców i gospodarkę.

Cel projektu będzie osiągnięty w drodze realizacji celów szczegółowych, do których należą:

  • poprawa współpracy transgranicznej między uczelniami uczestniczącymi w projekcie uniwersytetami w zakresie badań nad problemami ochrony przyrody za pośrednictwem wielkopowierzchniowych obszarów chronionych,
  • poznanie i doskonalenie specjalnych warunków działalności obszarów chronionych w kontekście transgranicznym,
  • transfer wiedzy w zakresie społeczno-ekonomicznych efektów obszarów chronionych i porównywalności baz informacji.

Ich realizacja wymaga wielu wspólnych polsko-niemieckich spotkań, warsztatów, seminariów, wizyt studyjnych w poszczególnych, uczestniczących w projekcie, wielkopowierzchniowych obszarach chronionych. Planowane jest ok. 100 różnych wydarzeń (więcej na stronie www.i-rege.eu), na które zapraszani są naukowcy, pracownicy parków narodowych i innych obszarów chronionych, przedsiębiorcy działający na terenie Euroregionu Pomerania, przedstawiciele samorządów, studenci, a także osoby zainteresowane. W wyniku tych działań, wymiany doświadczeń, przepływu wiedzy między partnerami, lokalną społecznością realizowane są też wspólne badania naukowe, która prowadzą do wypracowywania nowej, prostszej i możliwej do wykorzystania w obu krajach metody badawczej, a następnie jej zastosowania do oceny oddziaływania dużych obszarów chronionych na lokalną i regionalną społeczność oraz gospodarkę. Pod koniec tego roku pojawią się pierwsze wyniki badań, które będą upowszechniane w publikacjach naukowych, popularnonaukowych oraz podczas spotkań z partnerami i mieszkańcami regionu obszarów .

W trakcie ostatnich 8 miesięcy w ramach projektu naukowcy z Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie (dr inż. Wojciech Zbaraszewski, dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT, dr Dawid Dawidowicz, dr Emilia Barej-Kaczmarek, dr Arkadiusz Malkowski) wraz ze swoimi partnerami z Niemiec (prof. Wilhelm Steingrube i prof. Marius Mayerem z Uniwersytetu w Greifswaldzie oraz prof. Hartmutem Reinem z Wyższej Szkoły Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde) oraz naukowcami z Uniwersytetu Szczecińskiego (prof. Sebastian Majewski) uczestniczyli w prawie 30 różnych wydarzeniach w ramach tego projektu, w tym w czterech wyjazdach studyjnych do wielkopowierzchniowych obszarów chronionych (Szczeciński Park Krajobrazowy, NP Vorpommersche Boddenlandschaft,  Biosphärenreservat Südost-Rügen, NP Unteres Odertal).

Poza zapoznaniem się z uwarunkowaniami obszarów chronionych w Euroregionie Pomerania, pięknem ich przyrody i walorami krajobrazowymi uczestnicy projektu intensywnie pracują. Warto podkreślić, że wielkopowierzchniowe obszary chronione pozwalają:

  • zachować przyrodę w stanie nienaruszonym przez działalność ludzką i umożliwić jej poznanie w ramach zwiedzania (parki narodowe),
  • zachować ginące lub osobliwe formy przyrody, ustabilizować stosunki ekologiczne regionu, ochronić wysokie walory krajobrazu, zachować zabytkowe układy ruralistyczne oraz tradycyjnego krajobrazu wiejskiego i małomiasteczkowego (parki krajobrazowe),
  • stworzyć warunki do produkcji żywności o najwyższych walorach zdrowotnych i odżywczych, zachowania walorów terenu dla uprawiania różnych form rekreacji oraz rozwijania lecznictwa uzdrowiskowego (parki krajobrazowe i rezerwaty biosfery),
  • zachować fragment naturalnego zbiorowiska leśnego lub innego, albo rzadkiego gatunku roślinnego czy ostoi zwierząt (rezerwat biosfery).

Współpraca wielu partnerów-naukowców i różne grupy interesariuszy związanych z dużymi obszarami chronionymi w ramach projektu transgranicznego REGE ma istotne znaczenie dla poznania zależności między tymi podmiotami w kontekście badań nad oddziaływaniem tych form ochrony przyrody na społeczności je zamieszkującej w aspekcie społecznym i ekonomicznym.

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska, ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego (EFRR). Jego zakończenie zaplanowano na wrzesień 2021 roku.

dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT

 

Dyskusja (0 komentarzy)