Aktualności
Badania
12 Października
Termiczny Reaktor Rewersyjny, fot. Anna Pawlaczyk-Kurek
Opublikowano: 2020-10-12

Naukowcy PAN opracowali innowacyjną metodę utylizacji metanu

Zespół naukowców z Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach opracował nowatorską metodę utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń węgla kamiennego. Stworzona przez nich technologia TFRR nie powoduje tworzenia się toksycznych gazów takich jak tlenki azotu czy tlenek węgla.

Metan jest drugim co do wielkości czynnikiem wpływającym na wzrost temperatury na Ziemi. Źródłem emisji gazów cieplarnianych pochodzenia niebiologicznego w atmosferze jest nie tylko spalanie paliw kopalnych, ale również ich wydobycie. Ogromne ilości metanu są uwalniane do atmosfery z szybów wentylacyjnych kopalń węgla kamiennego. Szacuje się, że rocznie w samych polskich kopalniach wydziela się około 900 mln metrów sześciennych metanu, z czego około 70% tej ilości wydostaje się do atmosfery w postaci mieszaniny składającej się z powietrza i właśnie metanu. Metan uwalniany do atmosfery wzmaga efekt cieplarniany i jest marnowanym cennym źródłem energii.

– Taka mieszanina może być brana pod uwagę jako alternatywne paliwo do produkcji energii przy pomocy nowoczesnych rewersyjnych technologii spalania – podkreśla dr hab. inż. Krzysztof Gosiewski z Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach.

Zespół naukowców i inżynierów pod jego kierunkiem opracował nowatorską technologię TFRR Termiczny Reaktor Rewersyjny (ang. Thermal Flow Reversal Reactor) umożliwiającą utylizację metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń węgla kamiennego z jednoczesną produkcją ciepła. Technologia ta umożliwia spalanie niskostężonych mieszanin metan-powietrze w temperaturach nie powodujących tworzenia się toksycznych gazów takich, jak tlenki azotu czy tlenek węgla. Technologia TFRR pracuje bez potrzeby zasilania dodatkowym paliwem już od 0,2 % objętości metanu. Ponadto jeżeli stężenie tego gazu w mieszaninie zasilającej reaktor przekracza wartość 0,4 % objętości to, oprócz samej utylizacji tego gazu, można skutecznie odzyskiwać ciepło wytwarzanie podczas reakcji i wykorzystać je do innych celów.

Technologia TFRR opracowana w IICh PAN w Gliwicach została wyróżniona złotym medalem na XIII Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2020 Online oraz złotym medalem i nagrodą specjalną na International Invention and Trade Expo 2020 Online w Londynie.

źródło: PAN

 

Dyskusja (0 komentarzy)