Aktualności
Badania
25 Maja
Źródło: www.pk.edu.pl
Opublikowano: 2023-05-25

Naukowcy Politechniki Krakowskiej zoptymalizują procesy logistyczne

Nad optymalizacją procesów logistycznych w oparciu o technologie Internetu Rzeczy i sztuczną inteligencję, z wykorzystaniem sensorów do pomiaru warunków środowiskowych, pracują naukowcy z Politechniki Krakowskiej. Projekt wart ponad 6,5 mln zł otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W projekt SKK Hive Analysis, którego liderem jest krakowska firmę SKK, zaangażowani są naukowcy z dwóch wydziałów Politechniki Krakowskiej: Mechanicznego oraz Inżynierii Lądowej. Ich celem jest opracowanie systemu optymalizacji procesów logistycznych w oparciu o technologie Internetu Rzeczy (IoT) i sztuczną inteligencję. Chcą do tego wykorzystać sensory do pomiaru warunków środowiskowych. Wszystko po to, by jeszcze lepiej zadbać o przewożone towary. Jak wskazują pomysłodawcy, częstym problemem w transporcie jest tzw. przewożenie ładunku schłodzonego jedynie powierzchownie. W przypadku, gdy ładunek jest szybko i mocno chłodzony, temperatura na jego powierzchni może być zgodna z wymaganymi warunkami przewozu, ale zdarza się, że temperatura wewnętrzna jest  znacznie wyższa. Podczas pomiaru temperatury pirometrem w trakcie wydania ładunku problem może pozostać niezauważony.

W trakcie przewozu towarów przewoźnik lub ich odbiorca musi ponosić dodatkowe koszty chłodzenia, a nie jedynie utrzymania wymaganej temperatury ładunku. Dane wynikające z pomiaru temperatury podczas przewozu mogą odbiegać od wymagań. I niestety, ale z reguły w takim przypadku obwinia się przewoźnika, zamiast nadawcę ładunku – tłumaczy dr inż. Augustyn Lorenc z Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu PK. – Opracowywany system pozwoli wykrywać takie przypadki w oparciu o złożoną analizę jednocześnie temperatury i wilgotności. Dzięki temu odpowiedzialność za wystąpienie zaburzeń w łańcuchu dostaw będzie po właściwej stronie, a jakość produktów ulegnie poprawie – dodaje.

System SKK Hive Analysis będzie odznaczał się możliwością przewidywania zagrożeń w oparciu o bieżące odczyty z czujników, parametry przewożonego ładunku, zakładany czas dostawy, temperaturę otoczenia czy rodzaj pojemnika izotermicznego.

W ramach realizowanych prac wykonamy sensor IoT w technologii Bluetooth Low Energy + 5G oraz przygotujemy aplikację mobilną do pobierania danych z sensorów. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie zestawu danych uczących, odwzorowujących przypadki zaburzeń i istotnych zdarzeń w trakcie procesu logistycznego, a następnie analiza statystyczna zbioru danych – zapowiada kierownik projektu.

Na dalszych etapach naukowcy opracują modele odwzorowujące procesy termiczne, przeprowadzą badania procesu obiegu pojemników w komorze termoklimatycznej i zweryfikują opracowane algorytmy w komorze, a także opracują algorytmy sztucznej inteligencji (ANN, ML) i zaimplementują algorytmy w systemie SKK Sensor Analysis.

W prace badawcze prowadzone na Politechnice Krakowskiej włączy się 5 jednostek: Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu, Katedra Inżynierii Cieplnej i Procesowej, Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych, Katedra Systemów Transportowych oraz Katedra Mechaniki Budowli i Materiałów. W sumie zaangażowanych będzie około 60 osób, zarówno z Wydziału Mechanicznego, jak i Wydziału Inżynierii Lądowej. Zakończenie projektu planowane jest do końca tego roku.

To jeden ze 117 projektów wybranych do finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe”, skierowanego do podmiotów planujących realizację prac badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu i cyfrowych technologii kreacyjnych. Rozdysponowano łącznie ponad 800 mln zł. Realizowane przedsięwzięcia obejmują działania badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie, przetestowanie, a także docelowo wdrożenie konkretnych produktów i technologii we wskazanych obszarach badawczych. Projekt SKK Hive Analysis wart ponad 6,5 mln zł został dofinansowany kwotą blisko 5,2 mln zł.

MK, źródło: PK

Dyskusja (0 komentarzy)