Aktualności
Badania
15 Września
Fot. Tomasz Gawałkiewicz
Opublikowano: 2022-09-15

Naukowcy pracują nad optymalną opieką paliatywną

Opracowanie, a następnie wdrożenie programu zapewniającego optymalną opiekę paliatywną chorym na zaawansowane stadium choroby nowotworowej – to cel, który postawiło przed sobą międzynarodowe konsorcjum PAL-CYCLES. Jednym z jego uczestników jest naukowiec z Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

Wielu pacjentów w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej zostaje wypisanych ze szpitali bez zachowania ciągłości informacji i pewności dalszego leczenia oraz pieczy. Nierzadko komunikacja pomiędzy osobami zapewniającymi opiekę medyczną w różnych jednostkach służby zdrowia pozostawia wiele do życzenia. Efektem jest brak zapewnienia właściwej kontynuacji i koordynacji doglądania chorej osoby. To negatywnie wpływa na jakość życia pacjentów i zwiększa częstość ponownych przejęć do szpitala w ostatniej fazie życia.

Właśnie dlatego naukowcy z Niemiec, Węgier, Czech, Rumunii, Belgii, Hiszpanii, Portugalii oraz Wielkiej Brytanii i Polski postanowili opracować, zaadoptować i wdrożyć program PAL–CYCLES (PALliative Care Yields Cancer welLbEing Support). Ma on zapewnić optymalną opiekę paliatywną chorym na zaawansowane stadium choroby nowotworowej.

Program zostanie zaadaptowany do wymogów kulturowych i systemów opieki zdrowotnej siedmiu europejskich państw poprzez randomizowane kontrolowane badanie kliniczne z zastosowaniem zmiennej wielkości próby. Doświadczenia pacjentów, rodzin i profesjonalistów opieki zdrowotnej, jak również zagadnienia etyczne i równości zostaną ocenione metodami jakościowymi – tłumaczy prof. Wojciech Leppert z Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, polski uczestnik konsorcjum.

Program obejmuje interwencje, których celem jest łagodne przekazanie chorych z opieki szpitalnej do opieki zapewnianej w warunkach środowiska domowego. Obejmuje 5 głównych elementów. Priorytetem jest identyfikacja podczas wypisywania chorych z potrzebami w zakresie opieki paliatywnej i wspierającej we współpracy z onkologami i zespołem opieki paliatywnej w szpitalu. Ponadto komunikację personelu z chorymi i ich rodzinami oparto na współczuciu. Kolejnym ogniwem inicjatywy są wspólne działania w celu opracowania wielowymiarowego planu leczenia i jego monitorowania w warunkach opieki domowej. W ramach programu odbywać się będą okresowe dyskusje i ocena realizacji planu leczenia z pacjentami i rodzinami prowadzona przez lekarzy rodzinnych, onkologów lub zespół opieki paliatywnej, w zależności od miejsca pobytu pacjentów, potrzeb w zakresie opieki i możliwości lokalnych. Ostatnim punktem jest identyfikacja fazy zaawansowanej w oparciu o okresową ocenę, z odpowiednią intensyfikacją leczenia i rozmowami dotyczącymi końca życia, włączając konsultacje z pacjentami i rodzinami dotyczącymi kwestii etycznych i prawnych, takich jak wycofanie leczenia, preferowane miejsce śmierci, obrzędy w ostatniej fazie życia, w zależności od miejscowych możliwości i zwyczajów.

Program PAL–CYCLES ma za zadanie wprowadzenie komunikacji ukierunkowanej na pacjenta oraz zapewnienie ciągłości opieki paliatywnej dla chorych na nowotwory w warunkach środowiska (domowych), zmniejszenie liczby nieplanowanych przyjęć do szpitali i poprawę jakości życia chorych na nowotwory i ich rodzin – ocenia prof. Wojciech Leppert.

Realizację projektu PAL-CYCLES zaplanowano na 5 lat. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Stichting Radboud Universitair Medisch Centrum (Radboudumc) z Holandii. Całkowita kwota dofinansowania z programu Horyzont Europa wynosi blisko 4,5 mln euro. Na badania w Uniwersytecie Zielonogórskim przeznaczono 368 750 euro.

MK, źródło: UZ

Dyskusja (0 komentarzy)