Aktualności
Badania
08 Sierpnia
Źródło: Shutterstock
Opublikowano: 2023-08-08

Naukowcy pracują nad systemem ważenia pojazdów w ruchu

Politechnika Krakowska, Politechnika Częstochowska i Instytut Badawczy Dróg i Mostów rozpoczynają prace nad opracowaniem koncepcji i wymagań systemu ważenia pojazdów w ruchu. Projekt, któremu lideruje Ministerstwo Infrastruktury, będzie realizowany w ramach programu GOSPOSTRATEG Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Precyzyjny system ważenia pojazdów ma przyczynić się do ochrony sieci drogowej przed przyspieszoną degradacją, spowodowaną przez przeciążone pojazdy. Wpłynie też na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, dla którego zbyt ciężkie pojazdy stanowią znaczne zagrożenie (m.in. przez wydłużoną drogę hamowania, gorszą stabilność podczas manewrów, możliwość uszkodzenia ogumienia i elementów zawieszenia pojazdu). Z kolei lepsza ochrona infrastruktury drogowej pozwoli obniżyć koszty utrzymania i naprawy dróg. Na poprawie bezpieczeństwa i wsparciu konkurencyjności skorzystają więc również kierujący pojazdami oraz firmy transportowe. Automatyczny monitoring wagi aut przyczyni się też do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, realizujących przewozy zgodnie z przepisami prawa. Z efektów skorzystają organy administracji rządowej i zarządcy dróg.

Wśród zadań, jakie postawili przed sobą konsorcjanci, znajdują się:

  • identyfikacja czynników wpływających na rozmieszczenie punktów ważenia pojazdów i opracowanie metody wyboru odcinków do montażu punktów ważenia pojazdów,
  • opracowanie koncepcji systemu i kontroli metrologicznej urządzeń pomiarowych, umożliwiającego automatyczne wykrywanie pojazdów przeciążonych,
  • wieloczynnikowa ocena efektywności ekonomicznej dla wariantowej koncepcji systemu,
  • opracowanie stanowisk wzorcowych,
  • opracowanie centrali systemu, umożliwiającej gromadzenie i szybki dostęp do danych pomiarowych.

W efekcie opracowana zostanie koncepcja i wymagania systemu ważenia pojazdów w ruchu o wysokiej dokładności i stabilności pomiaru. Partnerzy projektu przeprowadzą także pilotażowe wdrożenie badawczej wersji rozwiązania. Wdrożenie to będzie obejmowało trzy stanowiska drogowe, umożliwiające pomiar nacisku osi na drogę i masy całkowitej, bez potrzeby zatrzymywania pojazdu. Opracowana zostanie także propozycja zmian legislacyjnych, pozwalających na zastosowanie tych efektów w praktyce.

źródło: PK

Dyskusja (0 komentarzy)