Aktualności
Badania
27 Grudnia
Źródło: www.pk.edu.pl
Opublikowano: 2022-12-27

Naukowcy spróbują zmienić nasze zachowania transportowe

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki będzie liderem międzynarodowego projektu badawczo-rozwojowego poświęconego zmianie zachowań transportowych mieszkańców miast Europy Środkowej. Jego celem jest ograniczenie korzystania z prywatnych samochodów.

Konsorcjum 12 podmiotów badawczych, samorządowych i rządowych z siedmiu europejskich krajów: Niemiec, Włoch, Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier i Polski, otrzymało blisko 2,9 mln euro na realizację projektu NEXTLEVEL Parking. Dotyczy on zmiany zachowań transportowych mieszkańców miast Europy Środkowej. Pracami pokieruje zespół naukowców z Politechniki Krakowskiej. Kluczowym wyzwaniem, przed jakim stoją, jest promowanie i zapewnienie wydajnej, bardziej ekologicznej i zrównoważonej mobilności miejskiej.

Naszym celem w ramach projektu jest zmiana zachowań transportowych mieszkańców miast Europy Środkowej w kierunku ograniczenia korzystania z prywatnych samochodów. Zakładamy wykorzystanie zarządzania przestrzenią parkingową jako narzędzia kształtowania popytu na podróże w miejskich obszarach funkcjonalnych – tłumaczy dr inż. Maciej Michnej z Katedry Pojazdów Szynowych Wydziału Mechanicznego PK.

W ramach przedsięwzięcia zostanie opracowany Plan Wdrożenia Polityki Parkingowej, pozwalający na lepszą integrację zagadnień parkowania i Planowania Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP). W miastach uczestniczących w projekcie zostaną przeprowadzone audyty polityki parkingowej ParkPAD. Projekt zakłada także organizację warsztatów i webinariów poświęconych zagadnieniom zarządzania parkowaniem. Do inicjatywy przystąpiły takie miasta, jak Żylina, Ołomuniec, Rostock, Bolzano, Ljutomer, Budapeszt.

Polskie miasta, zainteresowane projektem,  będą mogły  uczestniczyć w wybranych działaniach jako tzw. follower cities – zapowiada dr inż. Maciej Michnej z PK.

Liderem konsorcjum jest Politechnika Krakowska i jej Szkoła Transportu (wspólna inicjatywa Wydziałów Mechanicznego i Inżynierii Lądowej), która aplikowała o unijne środki wraz z partnerem stowarzyszonym – Ministerstwem Infrastruktury. Program Interreg Europa Środkowa 2021–2027 jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na obszarze 9 państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Słowenii, Chorwacji oraz części Niemiec i Włoch. Finansowane w jego ramach przedsięwzięcia będą realizowane w międzynarodowych konsorcjach, w skład których musi wchodzić minimum trzech partnerów z różnych krajów, z czego dwóch z siedzibą na obszarze wsparcia.

Projekt NEXTLEVEL Parking uzyskał finansowanie w wysokości 2 863 282 euro w ramach pierwszego naboru. Komitet Monitorujący programu zakwalifikował do finansowania 53 projekty na łączną kwotę 100 mln euro (spośród 280 złożonych). W 41 projektach weźmie udział 66 polskich partnerów, spośród których sześć pełni funkcję koordynatorów.

 

Dyskusja (0 komentarzy)