Aktualności
Badania
13 Kwietnia
Źródło: www.pwste.edu.pl
Opublikowano: 2023-04-13

Naukowcy stworzyli system dynamicznej wyceny nieruchomości

System dynamicznej wyceny nieruchomości komercyjnych będących własnością samorządów stworzyli naukowcy z Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu. To jeden z projektów wyłonionych w Programie grantowym Podkarpackiego Centrum Innowacji.

Na trzeci już konkurs grantowy PCI wpłynęło 178 wniosków. To projekty biomedyczne, IT, chemiczne i dotyczące badań nad kosmetykami, a także związane z nowymi materiałami dla przemysłu lotniczego. Do finansowania skierowano 63 z nich na łączną kwotę ponad 17 mln zł.

Jeden z dwóch projektów z Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, o wartości 160 tys. zł, dotyczył opracowania algorytmów i wykonania prototypu oprogramowania dla systemu dynamicznej wyceny nieruchomości komercyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Potrzeba opracowania takiego rozwiązania pojawiła się podczas kontaktów ze spółkami komunalnymi Gminy Miejskiej Jarosław. Obecne na rynku programy ustalają ceny nieruchomości na dany moment czasowy, a nasze rozwiązanie pozwoli na bieżące monitorowanie wartości nieruchomości. Dzięki temu samorząd będzie mógł podjąć odpowiednie działania – wyjaśnia dr hab. inż. Janusz Dąbrowski, lider zespołu.

Na podstawie bezpośrednich kontaktów z gminą, naukowcy określili kilka kluczowych ze względów gospodarczych obszarów współpracy i opracowali autorskie procedury obliczeniowe. Twórcy oprogramowania na co dzień pracują w trzech uczelniach: PWSTE w Jarosławiu, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu. Dzięki temu program został przetestowany dla różnych ośrodków, a włączenie do współpracy wielu specjalistów pozwoliło na uzyskanie efektu synergii.

Innowacyjność polega na wykorzystaniu m.in. procesu uczenia maszynowego, które pozwala na ciągłe udoskonalanie i optymalizowanie zarządzania nieruchomościami. Naukowcy zastosowali również rozwiązanie, które pozwoli na automatyzację decyzji w warunkach uwzględniania wielu zmiennych niezależnych.

Samorządy, stosując specjalistyczne oprogramowanie bazujące na sztucznej inteligencji, mogą przeciwdziałać złym tendencjom rynkowym i sprawniej gospodarować majątkiem. Szacuje się, że w ostatnich latach w wielu gminach nastąpił realny spadek wartości lokali komercyjnych. Dotyczy to szczególnie małych ośrodków, do 50 tys. mieszkańców. Taka sytuacja jest bardzo korzystna z punktu widzenia komercjalizacji i potencjalnych odbiorców. Poza kosztami finansowymi bardzo ważne dla samorządu są koszty wizerunkowe – dodaje dr hab. inż. Janusz Dąbrowski.

Ideę projektu będzie można wykorzystać dla wielu innych zastosowań w gospodarce, np. dla lokali mieszkalnych i innych składników majątkowych.

źródło: PWSTE

Dyskusja (0 komentarzy)