Aktualności
Badania
20 Czerwca
prof. Justyna Olko, źródło: UW
Opublikowano: 2024-06-20

Naukowcy wypracują strategie wspierania różnorodności językowej w Europie

Mapa drogowa kapitału językowego, zawierająca zestaw krótko-, średnio- i długoterminowych strategii wspierania różnorodności językowej w Europie, uwzględniających zarówno grupy rdzenne, jak i migrantów, powstanie w ramach międzynarodowego projektu FOSTERLANG. Liderem konsorcjum jest Uniwersytet Warszawski.

Fostering Linguistic Capital: A Roadmap for Reversing the Diversity Crisis and Activating Societal Benefits in Europe (FOSTERLANG) to przedsięwzięcie dotyczące pozytywnej transformacji sposobów ochrony, użytkowania i promocji języków mniejszościowych w Europie w kontekście dynamiki społecznej łączącej języki dominujące i mniejszościowe. W jego ramach rozwinięte zostaną narzędzia diagnostyczne służące rozpoznaniu obecnej sytuacji języków mniejszościowych i wyzwań stojących przed ich użytkownikami. Na realizację projektu Komisja Europejska przyznała grant w wysokości 3 mln euro. Liderem konsorcjum, skupiającego 14 instytucji, jest Uniwersytet Warszawski.

Naukowcy wypracują strategie i wdrożą pilotaż inicjatyw związanych z ochroną i polepszeniem sytuacji społecznej oraz ekonomicznej społeczności mniejszościowych. Dzięki nim użytkownicy języków mniejszościowych będą mieli większe szanse lepiej wykorzystywać i rozwijać swój – kontestowany obecnie – kapitał (wielo)językowy, jak również współdziałać w zakresie ochrony i promocji różnorodności językowej w Europie. Projekt wpisuje się w strategiczne priorytety Unii Europejskiej i programu Horyzont Europa poprzez wspieranie spójności społecznej uwzględniającej różnorodność społeczności językowych i migrantów.

Najważniejszym rezultatem będzie mapa drogowa kapitału językowego (Linguistic Capital Road Map), zawierająca zestaw krótko-, średnio- i długoterminowych strategii wspierania różnorodności językowej w Europie, uwzględniających zarówno grupy rdzenne, jak i migrantów – zapowiada prof. Justyna Olko z Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową na Wydziale „Artes Liberales” UW, koordynatorka FOSTERLANG.

Badacze planują również rozwijać zasoby i rozwiązania wspierające wielojęzyczność o charakterze oddolnym oraz narzędzia do przetwarzania języka naturalnego (tłumaczenie maszynowe oraz automatyczne rozpoznawanie mowy), ukierunkowane na wewnętrznie zróżnicowane języki mniejszościowe, rzadko dotychczas uwzględniane w tworzeniu tego rodzaju narzędzi.

Projekt wzmocni również współpracę eksperckich środowisk akademickich i lokalnych społeczności oraz organizacji pozarządowych oraz umożliwi networking różnych grup posługujących się językami mniejszościowymi w Europie – dodaje prof. Justyna Olko.

Uniwersytet Warszawski jest liderem konsorcjum, w skład którego wchodzą także: European Language Equality Network (Francja), Linguapax International (Katalonia, Hiszpania), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stowarzyszenia Wilamowianie (Wilamowice), Stowarzyszenia Ruska Bursa (Łemkowyna), Naja Szkola (Kaszuby), Max Planck Institute for Psycholinguistics (Holandia), Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (Kraj Basków, Hiszpania), Dublin City University (Irlandia), Universitetet i Oslo (Norwegia), Pädagogische Hochschule Kärnten (Austria) oraz University of the Highlands and Islands i University of Wales Trinity Saint David Royal Charter (Szkocja i Walia, Wielka Brytania).

źródło: UW

Grafika przedstawia mapę z lokalizacją społeczności mniejszościowych biorących udział w projekcie. źródło: FOSTERLANG
Dyskusja (0 komentarzy)