Aktualności
Badania
12 Lipca
Źródło: Dreamstime
Opublikowano: 2023-07-12

Naukowcy z AGH pracują nad asystentem głosowym dla lekarzy

Inteligentnego asystenta głosowego dla lekarzy i personelu medycznego tworzą naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. zostanie wyposażony w zaawansowane funkcje umożliwiające medykom wydawanie poleceń, w tym wystawianie recept czy tworzenie planów leczenia.

Projekt zakłada stworzenie asystenta głosowego rozpoznającego naturalną mowę użytkownika i wykonującego powierzone zadania, który będzie wsparciem dla lekarzy oraz personelu medycznego w codziennej pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu lekarz będzie mógł wydawać polecenia głosowe. Komendy wydawane przez medyków ułatwią m.in. wystawienie e-skierowań, e-recept czy zwolnień lekarskich. Nadrzędnym celem projektu jest optymalizacja czasu pracy lekarzy oraz zmniejszenie pracy dokumentacyjnej medyków związanej z obsługą pacjentów. Takie rozwiązanie przełoży się na zwiększenie uwagi specjalisty w trakcie wizyty wyłącznie na pacjencie oraz skrócenie czasu trwania samej wizyty i konsultacji.

Projekt asystenta głosowego dla lekarzy, realizowany przez firmę Proassist i zespół naukowców z AGH, zakłada w pierwszym etapie gromadzenie materiału głosowego. W tym celu lekarze nagrają swój głos podczas wizyt i konsultacji z pacjentami. Zebrane dane posłużą do zbudowania bazy danych i doskonalenia asystenta głosowego. Realne dane z wizyt lekarskich są kluczowym elementem projektu, umożliwiającym dostosowanie asystenta głosowego do konkretnych potrzeb i preferencji lekarzy.

Naszym celem jest ułatwienie i usprawnienie pracy lekarza poprzez konwersję wypowiedzi lekarza na tekst, a następnie automatyczne wyodrębnienie pożądanych informacji i odpowiednie uzupełnienie formularzy elektronicznej dokumentacji medycznej. Pracujemy nad opracowaniem asystenta głosowego dostosowanego do zastosowań medycznych, który będzie składał się z modułów sztucznej inteligencji odpowiedzialnych za automatyczne rozpoznawanie mowy i przetwarzanie języka naturalnego – wyjaśnia dr hab. inż. Konrad Kowalczyk z Instytutu Elektroniki na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH, pełniący w projekcie funkcję kierownika B+R.

Jego zespół składa się z adiunktów, asystentów, doktorantów i studentów związanych z Zespołem Przetwarzania Sygnałów na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, który od wielu lat specjalizuje się w przetwarzaniu i analizie mowy. W początkowej fazie projektu zespół będzie odpowiadał m.in. za przygotowanie systemu umożliwiającego zamianę mowy na tekst wraz z analizą semantyczną wypowiedzi, a w dalszych etapach projektu za stworzenie generycznego systemu głosowego zawierającego moduły automatycznego rozpoznawania mowy i przetwarzania języka naturalnego obsługujące zdefiniowane scenariusze użycia.

Zależy nam na tym, aby lekarz porozumiewał się ze swoim komputerem w gabinecie lub telefonem w taki sposób jakby rozmawiał ze swoją asystentką medyczną. Przed nami ambitne zadanie – chcemy zrewolucjonizować polską służbę zdrowia i rozpowszechnić nowe technologie w medycynie, tak aby korzystał z nich każdy lekarz w swoim gabinecie – zapowiada Jacek Piaseczyński z firmy Proassist.

Zaprojektowany asystent głosowy dla lekarzy zostanie wyposażony w zaawansowane funkcje umożliwiające lekarzom wydawanie poleceń, w tym wystawianie recept czy tworzenie planów leczenia. Dzięki temu lekarze będą mogli zoptymalizować czas poświęcony jednemu pacjentowi i koncentrować się w jeszcze większym zakresie na bezpośrednim kontakcie z pacjentem, podnosząc tym samym jakość opieki medycznej.

W projekt będą zaangażowani konsultanci medyczni oraz placówki medyczne, które będą nagrywać rozmowy z pacjentami. Następnie rozmowy przejdą proces m.in. anonimizacji, tj. będą przekształcone w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie poszczególnych informacji do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej i tym samym pozbawione wrażliwych danych. W kolejnym etapie nagrania poddane będą transkrypcji i anotacji, umożliwiających użycie tak przygotowanej bazy do treningu modułów zamieniających mowę na tekst oraz analizę semantyczną wypowiedzi. Tak powstały zbiór pozwoli stworzyć narzędzie, którego zadaniem będzie przetwarzanie mowy lekarza na tekst.

Konsorcjum z udziałem naukowców z AGH ma na realizację zadania trzy lata. Łączna wartość projektu to 11 mln zł, z czego 9 mln zł zostało przekazane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu INFOSTRATEG.

źródło: AGH

Dyskusja (0 komentarzy)