Aktualności
Badania
05 Marca
Źródło: 123RF
Opublikowano: 2024-03-05

Naukowcy z Gdańska pracują nad szczepionką przeciwko wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu

Sekwencję aminokwasową rekombinowanych cząstek wirusopodobnych, która może być podstawą szczepionki przeciwko wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu, opatentowali naukowcy z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wirusowe choroby zakaźne przenoszone przez bezkręgowce stanowią poważny problem zdrowia publicznego we wszystkich częściach świata. Jedną z takich chorób jest kleszczowe zapalenie mózgu. To zaburzenie ośrodkowego układu nerwowego, które może prowadzić do poważnych powikłań medycznych, w tym zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia mózgu lub zapalenia rdzenia kręgowego. Kleszczowe zapalenie mózgu jest ciężką chorobą neurologiczną, która niesie ze sobą szereg powikłań, często utrzymujących się przez wiele lat. Czynnikiem sprawczym choroby jest przenoszony przez kleszcze wirus kleszczowego zapalenia mózgu (tick-borne encephalitis virus, TBEV).

Zapadalność na KZM wzrosła w Europie o ponad 400% w ciągu ostatnich dwóch dekad, co sprawia, że to druga najpoważniejsza choroba przenoszona przez kleszcze, zaraz po boreliozie. Na rynku dostępnych jest pięć szczepionek przeciwko TBEV dla ludzi, wymagają one jednak podania kilku dawek. Ponadto, ze względu na bardzo wysoki koszt, szczepienia przeciwko TBEV nie są obowiązkowe, ale jedynie rekomendowane dla osób z grup ryzyka. W związku z tym cały czas prowadzi się intensywne badania, których efektem ma być bardziej efektywna i tańsza wersja szczepionki przeciwko temu ważnemu patogenowi. Co więcej, konieczne jest opracowanie szczepionki weterynaryjnej, gdyż spożycie produktów mlecznych od zakażonych zwierząt jest jedną z dróg przeniesienia wirusa na ludzi.

Potencjalną rekombinowaną szczepionkę przeciwko wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu opatentowali właśnie naukowcy z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Przedmiotem ich wynalazku jest sekwencja aminokwasowa rekombinowanych cząstek wirusopodobnych (virus-like particles, VLPs) zawierających m.in. dwa wybrane fragmenty białek wirusa kleszczowego zapalenia mózgu oraz dodatkowe wstawione sekwencje. Cząstki VLPs to struktury naśladujące wirusa i zdolne do wywołania odpowiedzi immunologicznej przeciwko niemu, ale niemogące namnażać się w organizmie ludzkim czy zwierzęcym oraz niezdolne do wywołania infekcji.

Dzięki przeprowadzonym do tej pory pracom badawczym uzyskaliśmy potencjalny antygen szczepionkowy oparty na rekombinowanych cząstkach wirusopodobnych w systemie ekspresji Leishmania tarentolae. Cząstki te zawierają białka strukturalne E oraz prM TBEV, a także dodatkowe sekwencje. Wprowadzenie przez nas dodatkowych sekwencji pozwoliło na wydajniejszą nadprodukcję VLPs oraz zwiększanie ich immunogenności. Produkcja rekombinowanych szczepionek nie wymaga pracy z żywym wirusem, co wpływa na redukcję wysokich kosztów wytwarzania antygenów. Ponadto zastosowanie systemu opartego na pierwotniaku obniża znacznie koszt produkcji antygenu – tłumaczy dr hab. Ewelina Król, dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

Jak dodaje, w przeprowadzonych badaniach in vivo wykazano pełną skuteczność uzyskanego antygenu w mysim modelu zwierzęcym we współpracy z czeskim Veterinary Research Institute. Uzyskane wyniki z eksperymentu typu „challenge” jasno potwierdziły immunogenność preparatu oraz jego duże właściwości neutralizujące wirusa. Wszystko to sprawia, że preparat ma duży potencjał komercyjny.

Obecnie pracujemy nad opracowaniem metody najskuteczniejszej formulacji preparatu, poprzez przetestowanie większej liczby adiuwantów czy ilości białka w dawce. Ponadto dopracowujemy metody oczyszczania opracowanych antygenów z komórek eukariotycznych na skalę laboratoryjną, co będzie mogło być wykorzystane również do oczyszczania antygenów na skalę półprzemysłową – dodaje badaczka.

Wdrożenie opracowanej rekombinowanej szczepionki o znacznie niższych kosztach mogłoby przyczynić się do zwiększenia dostępności szczepień przeciwko TBEV. Niskie koszty szczepionki mogą też pozwolić na wykorzystanie jej jako szczepionki weterynaryjnej, która obecnie nie jest dostępna.

źródło: UG

Dyskusja (0 komentarzy)