Aktualności
Badania
24 Maja
Źródło: www.uni.lodz.pl
Opublikowano: 2023-05-24

Naukowcy z kilku ośrodków stworzyli mobilne laboratorium dla policji

Przedstawiciele dwóch uczelni i trzech instytutów wojskowych stworzyli mobilne laboratorium dla policyjnych biegłych i funkcjonariuszy zwalczających zagrożenia terrorystyczne. ZEUS-2 to pierwszy taki pojazd w polskiej policji. Zestaw składający się z drona, robota i kombinezonu EOD kosztuje 25 mln zł.

Samochód powstał w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przy jego powstawaniu uczestniczyli naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Sztuki Wojennej, Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia i Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii. Koordynatorem przedsięwzięcia był Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii.

ZEUS-2 z zewnątrz wygląda jak ciężarówka, jednak w środku znajduje się prawdziwe laboratorium, w tym m.in.: dron, specjalistyczny robot, który umożliwia zdalne rozpoznawanie terenu, specjalny kombinezon, a nawet komora dekontaminacyjna (do likwidacji skażeń) i przedział sanitarny na przyczepie.

Opracowany zestaw zapewnia szeroki zakres analityczny oraz zdolność do likwidacji skażeń zarówno osób jak i sprzętu oraz wysoką autonomiczność realizowanych zadań, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa – wyjaśnia dr hab. Michał Bijak, kierownik Centrum Zapobiegania Zagrożeniom Biologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Laboratorium za 25 milionów zł

ZEUS-2 jest mobilnym laboratorium do analizy oraz likwidacji skażeń różnego rodzaju. Przy jego pomocy policja chce wspierać działania kontrterrorystyczne na miejscu zdarzeń typu CBRN-E (chemical, biological, radiological, nuclear — explosives), czyli takich, które są efektem użycia broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej, nuklearnej i materiałów wybuchowych. Dron i robot, mają ułatwić zdalne rozpoznanie terenu, wstępną ocenę zagrożenia CBRN-E oraz pobranie i przetransportowanie próbek do analizy w mobilnym laboratorium. W laboratorium można określić rodzaj użytego czynnika oraz materiałów wybuchowych.

Uniwersytet Łódzki był odpowiedzialny za opracowanie innowacyjnego podsystemu detekcji czynników biologicznych opartego na nowoczesnych technikach biologii molekularnej. System ten pozwala na szybką i wiarygodną identyfikację czynników infekcyjnych. Zaprojektowany i zoptymalizowany zestaw umożliwia jednoczesną identyfikację czynnika i określenie profilu jego antybiotykooporności – nie jest dostępny jako opracowanie komercyjne – tłumaczy dr hab. Michał Bijak.

Ochronny przeciwwybuchowy kombinezon EOD (ang. Explosive Ordnance Disposal) z płytami balistycznymi znajduje się na wyposażeniu oddziałów saperskich. Jego zadaniem jest zabezpieczenie przed czynnikami działającymi podczas wybuchu: odłamkami, ciśnieniem, falą cieplną i uderzeniową, a także podczas upadku. W policyjnej wersji jest dodatkowo wyposażony w aparat oddechowy, więc chroni również przed skutkami zdarzeń CBRN-E.

Nowe rozwiązania w ZEUS-2

W ramach projektu wykorzystano najnowocześniejsze dostępne komercyjnie rozwiązania technologiczne (min. skafander CBRN-EOD, mobilny chromatograf gazowy ze spektrometrią mas, spektrometr FTIR i Ramana, spektrometry promieniowania gamma, spektrometr RTG) oraz opracowano nowe, innowacyjne rozwiązania, w tym:

  • nowy typ filtracyjnej odzieży ochronnej;
  • system podawania i dystrybucji prób skażonych;
  • system likwidacji skażeń sprzętu wrażliwego,
  • system diagnostyki zagrożeń biologicznych.

Od kilku dni ZEUS-2 stanowi wyposażenie Centralnego Pododdziału Konterrorytycznego Policji „BOA”. Był także prezentowany na międzynarodowych targach POLSECURE.

źródło: UŁ

Dyskusja (0 komentarzy)