Aktualności
Badania
29 Listopada
Fot. Piotr Muras
Opublikowano: 2018-11-29

Naukowcy z Krakowa stworzyli nową odmianę różanecznika

Pracownicy Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie stworzyli nową odmianę różanecznika – ‘Profesor Wojtaszek’. 

To efekt rozpoczętego w latach 2005–2008 na ówczesnym Wydziale Ogrodniczym ministerialnego projektu badawczego „Molekularna i biochemiczna analiza mieszańców międzygatunkowych różanecznika (Rhododendron sp.) oraz ich form rodzicielskich – ocena mrozoodporności i przydatności do tworzenia nowych odmian ogrodowych w Polsce”. W jego ramach badano i krzyżowano różne gatunki i odmiany. Do tego celu wykorzystywano pochodzące z Japonii, Chin i Syberii różaneczniki: złocisty, jakuszimański i Purdoma. W efekcie uzyskano  kilka tysięcy siewek. Te najbardziej cenne naukowo, odporne oraz posiadające wysokie walory dekoracyjne pojedynki, rosną obecnie w kolekcji naukowej „Ogród Uniwersytecki” oraz na terenach zieleni WBiO. Są pod stałym nadzorem naukowym i opieką pracowników Katedry Dendrologii i Architektury Krajobrazu.

Autorami metody hodowlanej i równocześnie twórcami wyselekcjonowanej odmiany ‘Profesor Wojtaszek’ (nazwa hodowlana G18) są prof. dr Maria Klein i kierownik tamtego pierwszego projektu, dr hab. inż. Piotr Muras. Różanecznik ten jest mieszańcem (uzyskanym w sposób klasyczny – drogą generatywną, a następnie poprzez selekcję pozytywną) odmiany Rhododendron yakushimanum ’Koichiro Wada’ i gatunku R. purdomii. Autorzy odmiany poprzez nadanie takiej nazwy chcą upamiętnić osobę twórcy Wydziału Ogrodniczego. Obecnie badania nad całością materiału hodowlanego prowadzą pracownicy WBiO: dr hab. inż. Piotr Muras, dr inż. Małgorzata Czernicka – Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa, dr hab.inż. Renata Wojciechowska i dr inż. Anna Kołton – Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin oraz mgr inż. Monika Czaja – Katedra Dendrologi i Architektury Krajobrazu. Złożyli oni do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych wniosek, dotyczący przyznania wyłącznego prawa do ochrony dla nowej oryginalnej polskiej odmiany różanecznika ‘Profesor Wojtaszek’. W wyniku tego działania Uniwersytet Rolniczy w Krakowie staje się właścicielem oryginalnej odmiany  różanecznika, zachowując do niej wszelkie prawa i ochronę w skali kraju.

Źródło: URK

Dyskusja (0 komentarzy)