Aktualności
Badania
05 Czerwca
Źródło: www.lukasiewicz.gov.pl
Opublikowano: 2023-06-05

Naukowcy z Łukasiewicza zwiększą poziom bezpieczeństwa dokumentów

Nowy system zabezpieczania dokumentów oraz weryfikacji ich autentyczności z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie opracowują naukowcy z Łukasiewicz – Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki. Przedsięwzięcie realizowane jest ze wsparciem finansowym konsorcjum M-ERA.NET 3.

„Luminescent tagging of documents and the method of their mobile detection based on Hyperspectral Imaging and Artificial Intelligence” – to pełna nazwa interdyscyplinarnego projektu LumAI, który łączy wiedzę z dziedziny inżynierii materiałowej, obrazowania i charakteryzacji optycznej oraz technik informacyjnych. Realizuje go konsorcjum, którego liderem jest Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki. W przedsięwzięcie zaangazowani są także partnerzy z Litwy (Vilnius University, Garsų Pasaulis) i Łotwy (Institute of Solid State Physics, University of Latvia), a także polska firma 3D-nano z Krakowa.

Celem jest opracowanie nowego systemu zabezpieczania dokumentów oraz weryfikacji ich autentyczności z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie. Projekt zakłada wytworzenie unikatowych znaczników luminescencyjnych, testowo zabezpieczonych dokumentów oraz weryfikację autentyczności TagAntów (specjalnych znaczników).

Innowacyjność projektu LumAI polega na wytworzeniu unikatowych znaczników, stworzeniu oprogramowania wspomaganego sztuczną inteligencją oraz wykorzystaniu technik obrazowania hiperspektralnego do realizacji procesu detekcji i identyfikacji – wyjaśnia dr inż. Kamila Leśniewska-Matys z Centrum Materiałów Funkcjonalnych (Grupy Badawczej Materiały Inteligentne) Łukasiewicz – IMiF.

Projekt otrzymał finansowe wsparcie od konsorcjum M-ERA.NET 3, które tworzy 50 agencji z 36 państw (w Polsce są to Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki). Program ma na celu koordynację badań naukowych i prac rozwojowych, głównie w obszarze szeroko rozumianej inżynierii materiałowej, które przyczynią się do zbudowania silnego środowiska naukowego i wzmocnienia europejskiej gospodarki. O finansowanie w 2022 roku mogły się ubiegać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów. Złożono 289 wniosków badawczych, a do finansowania wybrano 46 projektów o łącznym budżecie 43,7 mln euro.

MK, źródło: Łukasiewicz

Dyskusja (0 komentarzy)