Aktualności
Badania
10 Lipca
Opublikowano: 2024-07-10

Naukowcy z PB opracują strategie użytkowania i zarządzania gruntami w Europie

Opracowaniem bardziej zrównoważonych strategii użytkowania ziemi w kontekście zmian klimatycznych i wyzwań związanych z bioróżnorodnością zajmie się międzynarodowe konsorcjum badawcze, w skład którego wchodzą naukowcy z Politechniki Białostockiej. Projekt wart 6,8 mln euro został dofinansowany z programu Horyzont Europa.

Użytkowanie gruntów i emisje gazów cieplarnianych są uznawane za jedne z kluczowych czynników zmian klimatycznych. Szczególnie rolnictwo, ale także leśnictwo, przyczynia się do około jednej czwartej całkowitej globalnej emisji gazów cieplarnianych. W miarę wzrostu obszarów uprawnych niszczone są naturalne siedliska, zaś utrata bioróżnorodności staje się dostrzegalna.

Opracowaniem bardziej zrównoważonych strategii użytkowania ziemi w kontekście zmian klimatycznych i wyzwań związanych z bioróżnorodnością zajmie się międzynarodowe konsorcjum badawcze, na którego czele stoi renomowane Centrum Badawcze i Transferu FTZ-NK na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Hamburgu. Jednym z partnerów projektu Europe-LAND jest Politechnika Białostocka.

Naszym celem jest zidentyfikowanie i zrozumienie czynników decydujących o decyzjach dotyczących użytkowania ziemi, a także zwiększenie świadomości i zaangażowania interesariuszy związanych z wyzwaniami klimatycznymi i bioróżnorodnością w Europie. Innymi słowy, projekt będzie badał, dlaczego podmioty podejmują takie, a nie inne decyzje dotyczące użytkowania ziemi i jak te decyzje mogą być ukierunkowane na korzyści społeczne – wyjaśnia prof. Joanna Ejdys, kierująca Międzynarodową Katedrą Logistyki i Inżynierii Usług na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Jeszcze w tym roku naukowcy planują zgromadzenie najnowszych danych dotyczących użytkowania ziemi w całej Europie. W wyniku ich analizy powstanie unikatowa zharmonizowana baza danych IACS dla krajów europejskich, która wskaże główne trendy związane z użytkowaniem terenów. Równocześnie opracowane zostaną ogólnoeuropejskie ramy metodologiczne dotyczące angażowania interesariuszy jako decydentów związanych z użytkowaniem gruntów.

Metodyka docelowo pozwoli wskazać, jak wykorzystywane są zasoby ziemi w obecnych i przyszłych warunkach klimatycznych, jakie i czyje interesy są realizowane oraz jakie są specyficzne potrzeby i wymagania dotyczące przyjęcia różnych bardziej zrównoważonych praktyk zarządzania terenami wspierających łagodzenie i adaptację do zmian klimatycznych oraz ochronę bioróżnorodności – zapowiada prof. Ejdys.

Ale to nie wszystko. W kolejnych latach dokonana zostanie analiza bogatych w węgiel mokradeł UE w celu zidentyfikowania ognisk emisji gazów cieplarnianych na poziomie całej UE. Ponadto naukowcy przeprowadzą oparte na dowodach mapowanie przyszłych przewidywanych wzorców użytkowania ziemi. Na końcu powstanie interaktywne narzędzie umożliwiające interesariuszom eksperymentowanie z różnymi formami użytkowania gruntów i zrozumienie ukrytych powiązań między ich wyborami a możliwymi trajektoriami rozwoju.

Zakończenie wartego 6,8 mln euro projektu zaplanowano na 2027 roku. Realizować go będzie 13 partnerów z 12 krajów europejskich (Niemcy, Grecja, Dania, Portugalia, Estonia, Włochy, Rumunia, Polska, Łotwa, Słowacja, Austria i Czechy). Europe-LAND jest finansowany z programu Horyzont Europa. Więcej: www.europe-land.eu.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)