Aktualności
Badania
16 Lipca
Opublikowano: 2019-07-16

Naukowcy z PK wspierają przemysł drzewny

Nowoczesne urządzenie do szlifowania ostrzy technologicznych stosowanych w przemyśle drzewnym zamontowano w Laboratorium Obróbki Ściernej Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. Jego zakup sfinansowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków programu badań naukowych i prac rozwojowych BIOSTRATEG.

Urządzenie zakupiono w ramach realizacji projektu „Poprawa efektywności procesowej i materiałowej w przemyśle tartacznym”. Jego efektem ma być wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w przemyśle drzewnym. Liderem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, a w skład konsorcjum wchodzą ponadto: KKPD Szczecinek SA, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Politechnika Koszalińska. Naukowcy tego ostatniego podmiotu zajmują się m.in. opracowaniem technologii próżniowo-plazmowej modyfikacji powierzchni roboczych narzędzi do maszynowej obróbki drewna oraz testowaniem narzędzi z wielowariantowymi modyfikacjami powierzchni roboczych. Jak tłumaczy prof. Piotr Myśliński, który koordynuje realizację projektu ze strony PK, z dotychczasowych obserwacji wynika, że efekty ekonomiczne i techniczne procesu obróbki drewna w dużej mierze zależą od sposobu ostrzenia noży stosowanych w procesie strugania drewna oraz frezów do kształtowania mikrowczepów. Istniała luka w dotrzymaniu reżimów technologicznych dotyczących stosowanych narzędzi.

– Naszym zadaniem stało się więc opracowanie i wdrożenie do produkcji w należącym do Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego Szczecinek SA zakładzie w Kaliszu Pomorskim zmodyfikowanych narzędzi do maszynowej obróbki elementów drewnianych. W modyfikacji powierzchni roboczych tych narzędzi posługujemy się właśnie technikami plazmowopróżniowymi. Wykorzystujemy doświadczenia z realizacji kilku wcześniejszych zadań badawczych i wdrożeniowych związanych z przygotowaniem narzędzi do obróbki m.in. metali i tworzyw sztucznych.

Zakupione niedawno urządzenie umożliwia szlifowanie ostrzy technologicznych i odpowiednią modernizację ich powierzchni roboczych w uczelnianym Centrum Badawczo-Wdrożeniowym Inżynierii Powierzchni.

Po każdym zakończonym w zakładzie w Kaliszu Pomorskim cyklu pracy tak zmodyfikowanych narzędzi, ich zużycie jest poddawane szczegółowej ocenie w laboratoriach Politechniki Koszalińskiej. Narzędzia, których powierzchnia robocza została poddana modyfikacji, są znacznie trwalsze od używanych do tej pory.

Efektem wdrożenia wyników badań będzie też opracowanie na potrzeby zakładu instrukcji postępowania z narzędziami, które zostały zmodyfikowane przy pomocy technik próżniowoplazmowych.

Źródło: PK

Dyskusja (0 komentarzy)