Aktualności
Badania
04 Listopada
Źródło: Politechnika Krakowska
Opublikowano: 2022-11-04

Naukowcy z PK zbadają stan dróg i mostów w Małopolsce

Politechnika Krakowska będzie prowadzić wspólne projekty inżynierskie oraz programy badawcze i dydaktyczne z samorządem województwa. Obejmą m.in. infrastrukturę komunikacyjną Małopolski. 

Porozumienie zacieśniające współpracę między Województwem Małopolskim a Politechniką Krakowską podpisali 3 listopada wicemarszałek Łukasz Smółka oraz rektor uczelni prof. Andrzej Białkiewicz. Umowa dotyczy m.in. prowadzenia badań naukowych oraz prac naukowych i naukowo-technicznych dotyczących stanu dróg i mostów w Małopolsce, nadzoru merytorycznego nad istniejącą oraz planowaną infrastrukturą drogowo-mostową regionu, a także konsultacji specjalistycznych oraz wspólnych działań edukacyjnych, szkoleniowych i publikacyjnych. Planowane jest także opracowanie wytycznych w zakresie wymagań dla przyszłych realizacji drogowych. To nawiązanie do zawartego w ubiegłym roku porozumienia w sprawie udziału małopolskich uczelni w Radzie Naukowej ds. Strategicznych Kierunków Rozwoju Małopolski.

Politechnika Krakowska, a zwłaszcza Wydział Inżynierii Lądowej, ma światowej klasy ekspertów w obszarze inżynierii drogowej, mostowej i kolejowej. Ich ogromna wiedza i praktyczne doświadczenia będą na pewno cenną pomocą dla jednostek województwa, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i trwałość infrastruktury drogowo-mostowej. Na współpracy skorzystają także nasi naukowcy i studenci, zyskując nowe tematy badawcze i możliwość uczestniczenia w rozwiązywaniu ciekawych problemów inżynierskich – mówił podczas uroczystego podpisania umowy prof. Andrzej Białkiewicz, rektor PK.

Właśnie Wydział Inżynierii Lądowej będzie zajmował się realizacją porozumienia, które ma przyczynić się m.in. do poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników małopolskich dróg

Kadra naszego wydziału to liczna grupa ekspertów z różnych obszarów związanych z budownictwem. Największe znaczenie będzie miało doświadczenie i dorobek naukowy pracowników takich jednostek, jak: Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Katedra Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych, a w szczególności Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych  – podkreśliła prodziekan wydziału dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK.

Koordynatorem umowy i jej inicjatorem jest dr inż. Piotr Gwoździewicz z Katedry Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych WIL PK, która od połowy ubiegłego wieku (wówczas pod nazwą Katedry Budownictwa Żelbetowego) nieprzerwanie bierze udział w rozwoju technologii konstrukcji sprężonych, zarówno na polu naukowym, jak i w obszarze jej wdrożeń. Pracownicy katedry prowadzą także działania doradcze na potrzeby różnych podmiotów, m.in. zarządzających infrastrukturą drogową i mostową.

Obiekty mostowe są jednym z najbardziej istotnych rodzajów infrastruktury budowlanej, których trwałość i bezpieczeństwo nie znoszą kompromisów. Dla trafnej oceny ich stanu konieczna jest wiedza techniczna, inżynierska, szczegółowa znajomość zawiłości technologii, ale także szeregu zjawisk, które mogą mieć wpływ na procesy postępujące w konstrukcji. Opracowania i ekspertyzy poświęcone tematyce konstrukcji sprężonych autorstwa pracowników naszej katedry pozwalają wyjaśnić takie zjawiska. Mogą także stanowić podstawę do podejmowania działań w zakresie utrzymania obiektów – wyjaśnia dr inż. Piotr Gwoździewicz.

Dodaje, że eksperci Politechniki wesprą procesy odpowiedniej oceny infrastruktury komunikacyjnej pod względem jej trwałości, bezpieczeństwa i działań koniecznych dla optymalnej eksploatacji. Umowa o współpracy stwarza naukowcom możliwości potwierdzenia w praktyce wyników dociekań badawczych opartych na modelach teoretycznych i badaniach w laboratorium.

MK, źródło: PK

Dyskusja (0 komentarzy)