Aktualności
Badania
06 Października
Fot. Grzegorz Zwoliński
Opublikowano: 2020-10-06

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej projektują uniwersalnie

Wszystkie nowe produkty powinny być zaprojektowane tak, aby nie sprawiały trudności żadnej osobie, bez względu na jej niepełnosprawność, wiek, płeć czy inne przeszkody – to główna idea przyświecająca uczestnikom międzynarodowego projektu „Mixed Reality on Universal Design’s Secret Service”, którego koordynatorem jest Politechnika Łódzka.

W projekcie, którego realizacja rozpoczęła się we wrześniu, bierze udział pięć zespołów z Polski, Portugalii i Estonii. Tematyka koncentruje się na zagadnieniu Projektowania Uniwersalnego (Universal Design). W myśl tej idei zakłada się, że wszystkie nowe produkty i usługi powinny być zaprojektowane i wykonane tak, aby nie sprawiały trudności żadnej osobie, bez względu na jej niepełnosprawność, wiek, płeć czy inne przeszkody. Grupą docelową projektu są przede wszystkim osoby zawodowo zajmujące się projektowaniem użytkowym.

– Współcześnie w społeczeństwie dostrzega się potrzebę redukcji wykluczeń, dostrzegając w tym szansę na bardziej dynamiczny rozwój. Konieczne jest, aby przyszli inżynierowie byli świadomi potrzeb użytkowników swoich produktów i usług, ponieważ zrozumienie ich wymagań jest niezbędne dla pomyślnego opracowywania i wprowadzania innowacyjnych produktów, które zaspokajają i odpowiadają na różne potrzeby odbiorców. Spotkania z kadrą akademicką Politechniki Łódzkiej, jak i ankiety przeprowadzone wśród studentów przez Biuro Obsługi Osób Niepełnosprawnych PŁ wskazały, że poziom świadomości i wiedza na temat projektowania uniwersalnego i empatycznego podejścia jest obszarem wymagającym poprawy. Stąd też głównym zadaniem zespołów pracujących w projekcie będzie podniesienie kompetencji przyszłych inżynierów, pedagogów oraz projektantów w tym zakresie – wyjaśnia dr inż. Dorota Kamińska z Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ, koordynator projektu.

Dodatkowym atutem projektu, który doprowadzi do lepszego zrozumienia perspektywy odbiorcy z uwzględnieniem jego potrzeb i odczuć, będzie wykorzystanie praktycznych narzędzi, opartych na Rzeczywistości Mieszanej (ang. Mixed Reality) – rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości (AR, VR). Dotarcie użytkowników do środowisk wirtualnych będzie spotęgowane poprzez oddziaływanie na inne zmysły, z wykorzystaniem fizycznych symulatorów ograniczeń ruchowych. To pozwoli na wzmożenie poziomu doznań i doświadczeń użytkowników tworzonego systemu. Pozwalają one m.in. na symulację ograniczeń ruchowych typowych dla seniorów, osób niepełnosprawnych ruchowo, z dysfunkcjami percepcji emocjonalnej, akustycznej czy też wizualnej, co w istotny sposób będzie podnosiło poziom empatii nabytej użytkowników. Przy tworzeniu scenariuszy oraz pomocniczych materiałów edukacyjnych naukowcy biorący udział w projekcie ściśle współpracują z przedstawicielami środowisk osób potencjalnie wykluczonych.

Projekt jest współfinansowany przez program Erasmus+ w Akcji 2 – Partnerstwa Strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego. Poza Politechnika Łódzką w skład konsorcjum wchodzą: Uniwersytet w Aveiro, Politechnika w Porto, Uniwersytet w Tartu oraz Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi.

źródło: PŁ

Dyskusja (0 komentarzy)