Aktualności
Badania
28 Czerwca
Źródło: https://www.interreg-central.eu/projects/doorce/
Opublikowano: 2024-06-28

Naukowcy z PW pracują nad systemem publicznych danych otwartych

Zbudowanie ekosystemu dla publicznych danych otwartych, dostosowanego do warunków krajów Europy Środkowej i dostępnego dla wszystkich, nawet najmniejszych, jednostek administracji publicznej – to cel międzynarodowego projektu DoorCE, którego liderem jest Politechnika Warszawska.

W całej Europie Środkowej instytucje publiczne i prywatne gromadzą dane, które powinny być publicznie dostępne. Jednak często nie są one łatwo dostępne, a ich aktualizacje w czasie rzeczywistym są rzadkością. Sytuację tę ma zmienić projekt DoorCE, w którym bierze udział 10 partnerów z 7 krajów (Austria, Chorwacja, Słowenia, Polska, Niemcy, Włochy i Słowacja), a prace koordynuje Politechnika Warszawska. Nasz kraj reprezentują także samorządy miejskie z Warszawy i Sopotu.

Celem inicjatywy jest zwiększenie i wyrównanie możliwości rozwoju usług cyfrowych wykorzystujących publiczne dane otwarte (Public Open Data, POD). Zostanie to osiągnięte dzięki nowym strategiom i narzędziom obniżającym bariery wejścia dla bezpiecznego udostępniania POD w czasie rzeczywistym, zwłaszcza w regionach, które nie są jeszcze zaawansowane w oferowaniu takich udogodnień. W rezultacie znacząco zwiększą się zdolności innowacyjne (szczególnie MŚP) do opracowywania nowych aplikacji elektronicznych w takich obszarach, jak turystyka, klimat (środowisko) i inteligentne miasta.

Efektem prac będzie nowy system POD. Powstaną m.in. huby danych otwartych, w ramach których partnerzy pomogą instytucjom dostarczać wysokiej jakości, dynamiczne dane dostępne dla wszystkich obywateli za pośrednictwem innowacyjnych usług cyfrowych. Konsorcjanci wesprą też innowatorów, małe firmy oraz władze publiczne w efektywnym wykorzystywaniu i udostępnianiu danych dzięki nowo opracowanym, przyjaznym użytkownikowi narzędziom do cyfryzacji i zarządzania danymi.

Opracujemy instrukcje, opisy najlepszych praktyk oraz kursy wyjaśniające proces bezpiecznego otwierania danych przez instytucje publiczne i we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, szczególnie MŚP. Dodatkowo zawrzemy instrukcje dotyczące działań, które zwiększą wykorzystanie POD, zwłaszcza przez MŚP i innych deweloperów zainteresowanych tworzeniem innowacyjnych usług cyfrowych. W celu opracowania narzędzi zespół projektowy rozszerzy istniejące narzędzia o moduły tzw. wtyczki, które pozwolą na automatyczne generowanie wizualnych reprezentacji danych w bezpieczne interfejsy API oraz kod do dostępu do tych API z aplikacji. Dzięki temu nie będą potrzebne zaawansowane umiejętności programistyczne oraz informatyczne do tworzenia i utrzymania lokalnych portali danych – tłumaczy prof. Michał Śmiałek z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, kierownik projektu.

Huby zostaną uruchomione w kilku lokalizacjach partnerskich zgodnie z opracowaną przez zespół strategią i z wykorzystaniem stworzonych narzędzi.

Dostarczą one środki dla podmiotów zewnętrznych, takich jak lokalne instytucje publiczne czy MŚP, do tworzenia własnych hubów danych lub udostępniania swoich danych przez istniejące huby. Huby danych zostaną stworzone w ramach dwóch głównych pilotaży. W pierwszym miasta i regiony będą współpracować nad opracowywaniem modułów hubów danych do udostępniania i wykorzystywania danych związanych z turystyką i klimatem. W drugim huby danych zostaną rozszerzone o moduły do udostępniania dynamicznych i danych w czasie rzeczywistym w różnych aspektach inteligentnego miasta – dodaje prof. Śmiałek.

Budżet przeznaczony na realizację projektu wynosi 2,34 mln euro, z czego 80% pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakończenie prac zaplanowano na listopad 2026 roku.

MK, źródło: PW

Dyskusja (0 komentarzy)