Aktualności
Badania
31 Marca
Fot. A. Hernik
Opublikowano: 2022-03-31

Naukowcy z SGGW pomagają w restytucji żubra

Zespół naukowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego koordynuje działania na rzecz ochrony żubra. Dzięki nim zwierząt tych jest w Polsce coraz więcej, a ponad sto wyjechało do różnych europejskich hodowli.

W poniedziałek, 28 marca, pięć żubrów z Polski wyruszyło w podróż do Serbii. Miejscem docelowym jest Park Narodowy Fruška Gora. Zwierzęta będą tam przebywały z zagrodzie o powierzchni 120 ha, położonej w lesie. W 1/6 są to łąki pastwiska. To pierwsze półwolne stado żubrów w Serbii. Do tej pory były one utrzymywane jedynie w ogrodzie zoologicznym w Palic. Tym samym w Europie powstanie kolejna hodowla nizinnej linii tego gatunku, a Serbia włączy się w działania na rzecz czynnej ochrony żubra.

W podróż wyjechały cztery samice z Ośrodka Hodowli Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego oraz samiec z Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Przemieszczanie żubrów w celu ich dalszej hodowli wynika z programu hodowli żubrów ujętego w Strategii ochrony żubra (Bison bonasus) w Polsce oraz European Bison Action Plan opublikowanym przez IUCN.

Przed wyruszeniem w podróż zwierzęta są badane i otrzymują stosowne świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza weterynarii. Zgodę na całe przedsięwzięcie muszą także wydać właściwe organy: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz – w przypadku zwierząt z parku narodowego – minister klimatu i środowiska. Żubry podróżują w osobnych drewnianych skrzyniach, co zapewnia im maksimum bezpieczeństwa podczas transportu. Wywóz żubrów do Serbii współfinansowany jest z projektu „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe”, a koordynacją tego przedsięwzięcia zajmują się specjaliści z Instytutu Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pod kierunkiem prof. dr hab. Wandy Olech. Jej zespół od wielu lat podejmuje działania na rzecz ochrony króla puszczy w Polsce i Europie. To dzięki nim żubrów w Polsce przybywa, a do różnych europejskich hodowli wyjechało w ostatnich latach już ponad 100 tych zwierząt.

źródło: SGGW

Dyskusja (0 komentarzy)