Aktualności
Badania
18 Marca
Fot. Grzegorz Okołów/źródło: www.sggw.pl
Opublikowano: 2021-03-18

Naukowcy z SGGW pracują nad odtworzeniem mokradeł Puszczy Kampinoskiej

Kampinoski Park Narodowy rozpoczyna kolejny już kompleksowy projekt ochrony mokradeł w Puszczy Kampinoskiej. Jednym z partnerów przedsięwzięcia jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W środę 17 marca w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie umowę partnerską podpisali: rektor SGGW prof. Michał Zasada, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, dyrektor KPN Mirosław Markowski oraz prezes Fundacji REC Polska Michał Miazga. To kontynuacja realizowanego w latach 2013–2019 projektu „Kampinoskie Bagna”, w ramach którego zbudowanych zostało ponad 40 obiektów małej retencji.

Tym razem działania będą się skupiać na trzech obszarach położonych w środkowej i zachodniej części Parku, na gruntach będących własnością Skarbu Państwa. Głównym celem jest zwiększenie retencji wody poprzez budowę szeregu obiektów małej retencji oraz przekierowanie jej ze sztucznych kanałów do licznych tu naturalnych obniżeń terenowych. Zaplanowano m.in. budowę progów na kanałach Łasica, Zaborowskim i Ł-9, oczek wodnych, unaturalnienie ponad 8 tys. m kanałów, odtworzenie ekstensywnej gospodarki rolnej na 108 ha łąk, zwalczanie gatunków inwazyjnych, namnażanie i wsiedlanie chronionych ślimaków, płazów oraz budowę platform gniazdowych dla bociana czarnego i ptaków drapieżnych.

Wieloletnie badania wód w Kampinoskim Parku Narodowym wskazują na to, że działania zwiększające retencję wodną tego terenu są potrzebne i możliwe do realizacji. Doświadczenia kadry SGGW, między innymi w Biebrzańskim Parku Narodowym i Parku Narodowym „Ujście Warty”, pokazują też, że możliwa jest ochrona mokradeł w zgodzie z interesami mieszkańców tych terenów – podkreśla rektor SGGW prof. Michał Zasada.

źródło: SGGW

Dyskusja (0 komentarzy)