Aktualności
Badania
29 Listopada
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-11-29

Naukowcy z UKSW z pomocą zagrożonym gatunkom ptaków

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego zrealizuje wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program ochrony zagrożonych gatunków ptaków.

Umowę o dofinansowanie projektu „Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na wyspach wiślanych: wdrażanie wybranych zadań ochronnych na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły” podpisali: ks. dr hab. Marek Stokłosa – prorektor do spraw nauki i współpracy międzynarodowej oraz Artur Michalski – wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czynną ochroną zostaną objęte gatunki zagrożone wyginięciem, wymienione na Czerwonej Liście Ptaków Polski: mewa siwa, mewa czarnogłowa, rybitwa białoczelna i ostrygojad, oraz notujące w ostatnich dwóch dekadach znaczny spadek liczebności – śmieszka i rybitwa rzeczna. Największe zagrożenie w środowisku naturalnym stanowią dla nich drapieżniki (norki amerykańskie oraz lisy), a także, w przypadku mewy siwej, niskie zróżnicowanie genetyczne ptaków w obrębie kolonii.

Proponowane działania ochronne mają za zadanie ograniczyć i neutralizować negatywny wpływ wymienionych zagrożeń, prowadząc do wzrostu sukcesu lęgowego oraz ograniczenia śmiertelności dojrzałych osobników. Projekt obejmie m.in. ochronę lęgów w inkubatorach czy neutralizowanie obecności lądowych drapieżników.

Działania będą prowadzone w latach 2022–2024 na terenie południowej części Ostoi, między Puławami a ujściem Pilicy pod kierownictwem dr. Dariusza Bukacińskiego z Instytutu Nauk Biologicznych UKSW. Koszt realizacji projektu przekracza 2,2 mln zł, a kwota dofinansowania stanowi wartość 1,9 mln zł. Środki na realizację pochodzą z Mechanizmu Finansowego EOG 2014–2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”.

źródło: UKSW

Dyskusja (0 komentarzy)